Za loňský rok utržila Fatra za výrobky a služby téměř 3 mld. Kč, přičemž nadpoloviční většina produkce směřovala na zahraniční trhy. Ve výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni zaměstnává cca 1000 pracovníků.Více než polovinu obratu firmy tvoří produkty pro stavebnictví, z nichž dominantní jsou oblasti hydroizolačních fólií a podlahových krytin.

V polovině ledna jsme měli příležitost se setkat s ředitelem SBU PVC, Ing. Jiřím ­Kubínem a vedoucím prodeje PVC, Ing. Vlastimilem ­Černíčkem, kteří nám poskytli rozhovor. V úvodu se ujal slova Ing Jiří Kubín

„V rámci Fatry jsem zodpovědný za divizi PVC, která představuje něco přes 500 zaměstnanců. Jsem zodpovědný za strategii celé divize jako celku včetně investiční strategie divize a za její ekonomické výsledky. V organizační struktuře do mých kompetencí spadá zejména obchod, nákup, výroba a vývoj“.

Mohl byste nám sdělit, z jakých produktů se skládá výrobní portfolio divize PVC?

Divize PVC se skládá ze dvou segmentů – stavebního a spotřebního. Stavební segment sestává ze dvou podsegmentů, a to podsegmentu „hydroizolační fólie a systémy“, tvořící 30 % obratu celé Fatry, a podsegmentu „podlahové krytiny“, jež se na obratu celkově podílí cca 20 %. Spotřební segment je složen ze 3 menších podsegmentů, a to „technických fólií“ (3 % obratu Fatry), „extrudovaných profilů“ (2,5 %) a „PVC granulátu“ (2 %). Výrobkové portfolio směřuje zejména do oborů stavebnictví, automotive, galanterie, obuvnictví, zdravotnictví a hraček.

Jaké plány do budoucna máte v rámci oblasti hydroizolačních fólií FATRAFOL? Chystáte nějaké novinky?

Naším plánem je udržet kurz, který jsme nastavili. Ve své podstatě se blížíme k plnému využití našich reálných výrobních kapacit v rámci hydroizolačních fólií, které jsou 11 mil. m2 za rok. V roce 2013 jsme vyrobili a prodali 9,6 mil. m2, v roce 2014 bychom se rádi dostali k 10,5 mil m2. Nárůst plánujeme ve střešních fóliích, zemních fóliích i v jezírkových foliích a chceme mírně růst na všech našich teritoriích včetně domácího trhu, i když větší potenciál růstu se jeví na zahraničních trzích. Export tvoří 62 % tržeb hydroizolačních fólií Fatry. Jelikož se opravdu reálně blížíme vyprodaným kapacitám, začínáme připravovat studii pro eventuální rozšíření kapacit v podobě další extruzní linky. Na základě této studie se budeme rozhodovat dále. Z naprosto hmatatelných a časově blízkých novinek v tomto segmentu bych rád zmínil zahájení výroby kašírovaných plechů ve Fatře od ledna 2014. Plech s nalaminovanou fólií FATRAFOL je používán klempíři a izolatéry pro kotvicí a dokončovací prvky střešních systémů. Letos se také chceme ještě více zaměřit na servis našim zákazníkům a na další zdokonalování našeho Studia izolací a školení aplikačních firem.

A co se týká podlahovin?

I v podlahovinách se nám poslední roky daří růst, zejména díky vinylovým podlahovinám v dílcích, o něž je v současné době velký zájem. Chceme nadále intenzivně prosazovat naše značky Lino Fatra, Thermofix, FatraClick a Imperio, a to nejen na domácím trhu, kde chceme obhájit své silné postavení, ale chceme se ještě více prosadit v zahraničí, kde se nám rok od roku daří růst. 
Jaká je budoucnost fotovoltaického systému FATRASOL?Rozvoj výrobku FATRASOL je jednoznačně poznamenán finančními potížemi a krachem amerického dodavatele fotovoltaické části systému, firmy Unisolar. Během minulého roku se nám bohužel nepodařilo najít žádného adekvátního dodavatele technologie flexibilního fotovoltaického laminátu. Navíc ve spolupráci s firmou NWT reagujeme na současný směr větší cenové i výkonové výhodnosti tvrdých panelů a v roce 2014 budeme realizovat společný projekt Fatrasolar s dodávkou hydroizolační části střechy od Fatry a fotovoltaické části ve formě fotovotaických pevných panelů od firmy NWT. V případě, že najdeme adekvátního dodavatele flexibilního fotovoltaického laminátu cenově i výkonově konkurenceschopného pevným panelům, Fatrasol oživíme.

Na loňském veletrhu Střechy Praha jste představili technologii indukčního kotvení. V jaké fázi se nachází tato technologie?

Touto technologií jsme v roce 2013 zrealizovali střechu mateřské školky (cca 500 m2) v Praze 5 jako první v České republice a ověřili jsme si na ní, že je funkční a v mnoha směrech splňuje očekávání do ní vložená. V průběhu instalace střechy se však objevilo několik minoritních detailů, zejména v oblasti obslužnosti stroje, které se nyní s výrobcem technologie dolaďují a promítají do dalšího vývoje.

Nedávno jste spustili nový e-shop – www.efatra.cz. Pro koho je určen a jaké produkty je zde možné koupit?

E-shop jsme spustili jako další prodejní kanál některých našich výrobků určených přímo koncovým zákazníkům. Začal pouze s několika málo položkami, ale v průběhu měsíců položek pomalu přibývá. Prodávají se přes něj hlavně naše nafukovací hračky, dále různé profily, tenisové lajny a další výrobky vyrobené ve ­Fatře. Koncem ledna proběhne interní diskuze o tom, jak budeme e-shop rozvíjet dále. Počkejme si na výsledek!

Jak se dařilo jednotlivým komoditám pro stavební segment v uplynulém roce i meziročně ve srovnání s předchozími léty, to už byla první otázka pro vedoucího prodeje PVC, Ing. Vlastimila Černíčka.

„Obě komodity, jak izolační fólie (dále jen IF), tak podlahové krytiny (dále jen PK), zaznamenaly v loňském roce ve srovnání s předchozími léty nárůst. U PK byl meziroční nárůst v tržbách 18 %, od roku 2011 dokonce o 42 %. Navýšit prodeje se podařilo na zahraničních trzích, a to hlavně ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a v Polsku. V segmentu IF byl meziroční nárůst 9 %, od roku 2011 o 37 %. Zde se nám daří navyšovat prodeje nejen na exportních teritoriích, stále silnější postavení získáváme i na domácím trhu. Tržní podíl zvyšujeme nejen u stávajících zákazníků, ale i nově získaných“, říká s úsměvem Ing. Černíček.

V jaké kondici jsou vaše obchodní aktivity na tuzemském stavebním trhu?

Většina stavebních firem hovoří o neustálém propadu stavebnictví a tento propad by měl pokračovat i v roce 2014. Přes všechny tyto negativní zprávy očekáváme za naši společnost i letos mírné navýšení prodeje v obou stavebních komoditách. Navzdory stagnaci poptávky po klasických podlahovinách v rolích využíváme vlivu tradice a dobrého dlouholetého postavení tuzemského výrobce v poměru cena a kvalita. V posledních době se nám zejména daří úspěšně prodávat podlahovou krytinu v dílcích pod obchodní značkou Thermofix. U IF došlo v roce 2011 k navýšení výrobních kapacit o novou linku na výrobu střešních fólií. Následovalo doplnění prodejního týmu a otevření nového skladu v Brně. V současné době může zákazník odebírat naše fólie a doplňkové materiály celkem ze 7 poboček v ČR. Díky strategii prodeje přímo vyškoleným aplikačním firmám se nám podařilo tyto navýšené kapacity postupně vyprodávat a na českém trhu navyšovat tržní podíl.

Jaký je trend v zahraničí?

U PK se nám podařilo zachytit stoupající trend poptávky po vinylových plovoucích podlahách. Zájem o tyto podlahy je téměř na celém světě a Fatra dodává polotovary potřebné k výrobě těchto podlahových krytin už téměř všem významným výrobcům v Evropě. Jsou to hlavně Švýcarsko, Německo, Rakousko, u klasických podlahovin Slovensko, Polsko, Turecko aj.Nárůsty v exportu IF byly způsobeny expanzí na nové trhy a ziskem nových zákazníků. Jedná se hlavně o odběratele jezírkových fólií z Holandska a Německa, dále o zákazníky střešních fólií z Francie, Číny, Ukrajiny, Švédska aj.

Jakou formu podpory prodeje využíváte v tuzemsku resp. v zahraničí?

Je jasné, že růst prodeje našich výrobků by nebyl možný bez zvýšené marketingové a technické podpory. U PK jsou nezbytné katalogy, fyzické vzorníky a prezentační stojany, na kterých si konečný zákazník může podlahovinu fyzicky prohlédnout. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery v ČR a na Slovensku se podílíme na školení nových i stávajících aplikačních firem. Každoročně se zúčastňujeme mezinárodní výstavy Domotex v Hannoveru, na které se prezentují nejnovější trendy v oboru, v některých zemích vystavujeme ve spolupráci s našimi partnery (Rusko, Ukrajina). U IF jsou kromě výstav nezbytnou nutností patřičné certifikáty, často rozdílné pro různá teritoria. Pro vybrané státy, jako jsou např. Slovensko, Maďarsko, Čína, Rumunsko, Polsko, Švédsko nebo Anglie, navíc zajišťujeme zákaznické dny, vycházíme vstříc individuálním požadavkům zákazníků (produkty, parametry, balení), podporujeme exkluzivní spolupráci (jeden stát – jeden zákazník).

Jaké výsledky očekáváte v letošním roce?

Přes všechny problémy hospodářství v ČR a některých dalších zemí, které jsou obzvláště patrné právě ve stavebnictví, očekáváme i letos u obou komodit pokračování růstového trendu. Perspektivu vidíme v trvalé inovaci výrobků, protože jen kvalitní a neustále inovovaná produkce nám zajistí konkurenceschopnost a úspěchy na trhu. Velmi důležitá je rychlá reakce na požadavky zákazníků a poskytování komplexních služeb.

Děkujeme za rozhovorIng. Jiří Zahradnický

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz