Výstavba bytových domů do čtyř nadzemních podlaží

U tohoto typu výstavby se už vyplatí zdít z větších formátů, díky kterým stavba rychleji roste. Velkoformátové prvky a tvárnice navíc šetří čas i při projektování a dá se s nimi dobře a kvalitně připravit také multidisciplinární 3D model v BIM technologii. Obvodové stěny se u podobných projektů zdí z velkoformátových prvků Ytong Jumbo. Projektanti u nich kladně hodnotí jejich výborné tepelně-technické vlastnosti, investoři skutečnost, že tyto velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu. Prvky Ytong Jumbo navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci, a i pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Bezkonkurenčním řešením pro tenké nosné obvodové a vnitřní stěny jsou velkoformátové tvárnice Silka Tempo. Lze s nimi stavět i ztužující, výplňové a požární stěny s vysokou únosností a vysokým akustickým útlumem. Systém těchto velkoformátových vápenopískových tvárnic nabízí v kombinaci s produkty Ytong Jumbo nejvyšší efektivitu výstavby. Široký sortiment produktů umožňuje stavět stěny bez zdlouhavého řezání nebo štípání na stavbě.

Xella má stavební materiály pro všechny velké i malé projekty v oblasti bytové výstavby


Pro vyšší bytové domy jsou ideální tvárnice Silka Tempo

Mají podobné složení jako Ytong, ale svou nosností se podobají betonu. Jejich použití krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn nabízí příčkové panely Ytong. Tyto panely jsou konstrukčně vyztužené a vyrábí se na míru podle výšky podlaží, přičemž maximální výška je 2,9 m. Jsou ideální pro velké plochy s malým členěním a požadavkem na rychlou výstavbu a jejich použití uspoří až polovinu pracovních sil. Významné zvýšení prefabrikace představuje využití nosných stěnových panelů Ytong SWE.


Kompletní technická podpora je součástí služeb společnosti Xella

Ke všem velkoformátovým produktům zajišťuje Xella kompletní technickou podporu. Její součástí jsou konzultace statika a zhodnocení úspor a přínosů díky velkorozměrovým materiálům. Pro stěny z vápenopískových tvárnic Xella zpracuje a dodá kladečské plány, proškolí personál přímo na stavbě a zapůjčí jeřábky a montážní nářadí. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že Xella jako dodavatel je optimální také z hlediska ekologického – společnost se dlouhodobě zaměřuje na zachování přírodních zdrojů, snížení energie a emisí, čímž přispívá k získání certifikací budov v systémech LEED/BREAM.

Xella má stavební materiály pro všechny velké i malé projekty v oblasti bytové výstavby


Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint

umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů, a to zejména s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby. Koncept v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování, přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz.

Součástí služeb je i optimalizace statiky, například posouzení realizovatelnosti, posouzení a návrh skladeb konstrukcí z tepelně-technického a akustického hlediska nebo návrh postupů a posouzení realizovatelnosti s použitím velkoformátových prvků. Návrh je zákazníkovi sdělen formou BIM modelu s využitím on-line prezentace. Výměna informací navíc probíhá v reálném čase a účastníci tak mají vždy okamžitý přístup k aktuálním datům bez nutnosti čekání na jejich sdílení.