Společnost Daikin produkuje vysoce energeticky účinnou a komplexní řadu výrobků pro řízení klimatu uvnitř budov a systémů pro komerční, rezidenční a průmyslové účely. Od letošního září nastoupil do funkce ředitele Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o. pan inženýr Hrvoje Krapanic. Ten pro společnost pracuje již více než 6 let. Před příchodem do České republiky zastával pozici výkonného ředitele ve společnosti Daikin Chorvatsko.

Jaké je jeho poslání ve firmě Daikin v České republice, to už byla první otázka, na kterou jsme se ho zeptali.

Mým posláním v České republice je vybudovat silný tým lidí, který bude mít výborné technické a obchodní dovednosti. Chystáme se přijmout několik nových zaměstnanců, kteří by nám měli přispět k posílení a zlepšení našeho postavení v České republice. Právě to pokládáme za nanejvýš důležité, pomáhá nám to k tomu, abychom byli připraveni na budoucí výzvy, které přinášejí tyto nepředvídatelné časy. 

I přesto je vize taková, že Daikin je nezpochybnitelným lídrem na trhu klimatizací – slouží potřebám zákazníků a umožňuje, aby vysoká kvalita našich výrobků byla dostupná pro kohokoliv a kdekoliv.   

Tento rok se zdá být pro řadu firem dost bolestný z důvodu ekonomické recese. Mohl byste již nyní hodnotit, jak se dařilo vaší společnosti v roce 2012?

Tento rok je pro Daikin rokem velmi úspěšným. Vzhledem k extrémnímu úsilí celého týmu se nám na českém trhu podařilo zaznamenat růst o 30 % oproti minulému roku a dokonce překročíme původní plán. Naši partneři a investoři v této nelehké době mnohem více chápou, jak je důležité spolupracovat se spolehlivým a dobrým partnerem jako je Daikin.

Přiblížil byste čtenářům strukturu společnosti Daikin?

Daikin je japonská společnost, největší celosvětový hráč v klimatizacích, špička ve svém oboru. V zemích, kde je aktivní, má vždy lokální prodejní kancelář s vlastní organizační strukturou. Daikin Česká republika spadá do regionu Daikin Střední Evropa, která dále podléhá evropské matce sídlící v Belgii.
V Evropě má Daikin 7 výrobních závodů, z toho 2 jsou v České republice – v Plzni (na výrobu venkovních a vnitřních klimatizačních jednotek pro rezidenční a komerční účely) a v Brně (na výrobu kompresorů a hydroboxů).

Jaká je strategie firmy?

Obchodní strategie Daikinu je založena na strategii 4 pilířů – klimatizace (DX neboli přímé chlazení – jednotky split, VRV a Sky Air), aplikované systémy (hydraulické a průmyslové chlazení – chillery, suché chladiče a jednotky fan coil), vytápění (značky Daikin Altherma a Rotex – tepelná čerpadla, podlahové vytápění, solární kolektory, nádrže na teplou užitkovou vodu) a chlazení (technické chlazení pro malé a středně velké obchody využívající odpadní energii k vytápění obchodů nebo k mražení potravin).
Tým v České republice má 20 zaměstnanců a většina z nich pracuje v oblasti prodeje a servisu. V současné době máme pokryty tyto oblasti: zákaznický prodej – prodej přímo do instalačních firem a projektový business – prodejní tým spolupracuje s projektanty a developery. Nyní se chceme více zaměřit na investory a developery.

Jaké jsou hlavní produktové skupiny firmy a jakou část obratu tvoří v rámci České republiky?

Největší část obratu, asi 65 %, pochází z oblasti klimatizací (DX – přímé chlazení – jednotky split, VRV a Sky Air). Následuje segment vytápění (tepelná čerpadla) se 16 % a aplikovaných systémů (chillerů) s 13 %.

Mohl byste uvést, které konkrétní produkty jsou nejvíce žádané a jsou tzv. „tahouny“?

V současné době jsou to výrobky VRV, jednotky Sky Air a tepelná čerpadla Daikin Altherma.

Jak hodnotíte akvizici společnosti Rotex a prodeje jejích produktů na území ČR prostřednictvím firmy Enbra?

Jsme velmi rádi, že se značka Rotex začlenila do našeho produktového portfolia. Tyto výrobky jsou vysoce kvalitní a perfektně doplňují naše produktové portfolio Daikin. Celá akvizice skvěle podporuje náš další cíl – stát se klíčovým hráčem na trhu s vytápěním.

Společnost ENBRA je známým a silným hráčem na trhu, takže její výběr pro distribuci značky Rotex v Česku a na Slovensku byl pro nás naprosto logickým krokem. Obě společnosti velmi dobře chápou silný potenciál na českém a slovenském trhu. S naší vzájemnou spoluprací jsme velmi spokojeni – obratově generujeme velmi zajímavá čísla, ale i přesto se stále díváme dopředu a máme velké plány do budoucna. V příštích letech počítáme až s trojnásobným nárůstem.   

Jaké novinky jste uvedli na trh v poslední době a jak se jim daří?

V poslední době jsme uvedli na trh mnoho výrobků, které využívají obnovitelnou energii. Mezi jejich hlavní vlastnosti patří vyšší celoroční účinnost, lepší výkon a to, že již nyní podléhají Směrnici o ekodesignu, která vstoupí v platnost v příštím roce. Jedná se například o nové jednotky Sky Air, tepelná čerpadla Daikin Altherma a 1,5kW jednotky split.
Nicméně nejzajímavějším produktem letošního roku je čtvrtá generace VRV, která nese název „VRV IV“. Ta opět zavádí nový vyšší standard, je opět mnohem účinnější, pohodlnější pro uživatele a dokazuje, že je Daikin celosvětovou špičkou v tomto oboru. Zavedení VRV IV začalo na podzim a v České republice je již úspěšně nainstalováno několik těchto jednotek. Slouží tak k plné zákaznické spokojenosti. Do tohoto atraktivního produktu vkládáme mnoho nadějí.

Co plánujete v roce 2013?

Ještě více se budeme soustředit na podporu našich zákazníků a také na zvýšení spolupráce s projektanty a investory. Dále hodláme investovat do našeho týmu, plánujeme přijmout 4-5 nových zaměstnanců, především obchodních inženýrů. V neposlední řadě očekáváme další růst ve všech produktových skupinách. Nejvíce se zaměříme na oblasti klimatizace a vytápění obou značek (Daikin i Rotex).

Významnou investicí bude otevření školicího střediska, k němuž využijeme propojení s českými továrnami Daikin (fungují zcela nezávisle na naší prodejní kanceláři). Tímto krokem chceme zvýšit povědomí o společnosti Daikin jako místním výrobci a investorovi. Nicméně největší investicí v příštím roce bude otevření nového Evropského vývojového centra v plzeňské továrně Daikin Industries Czech Republic s. r. o. Tento projekt stál úctyhodných 300 milionů  Kč. To nás staví do pozice velice zajímavého investora v České republice a zajišťuje nám kvalitní budoucnost.

Děkuji za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700, fax: 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz