Naše redakce opět po roce navštívila ředitele společnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r. o., Ing. Josefa Brože, kterého jsme požádali o rozhovor a bilancování uplynulého roku.

Pane řediteli, mohl byste v úvodu zhodnotit uplynulé období z pohledu výkonnosti firmy Daikin v ČR?

Jelikož fiskální rok v naší společnosti končí až v březnu 2016, mohu prozatím bilancovat pouze 9 uplynulých měsíců, a ty hodnotím velmi pozitivně. V historickém srovnání jsme nyní na nejlepších číslech. Hlavním tahounem tohoto výsledku je naše úspěšné působení na poli komerčních projektů, ve kterých hlavní roli hrají naše VRV systémy. Na pozitivní výsledek měl dále vliv prodej systémů Split a bytových klimatizací, který byl ovlivněn zejména velmi horkým létem, ale také podzimní prodej tepelných čerpadel, kde jsme posílili naši tržní pozici a dařilo se nám velmi dobře. V letošním roce jsme dále úspěšně pracovali na rozvoji oblasti aplikovaných systémů (chillerů) jako alternativě našich VRV systémů, které jsou vhodné pro velké administrativní budovy, výrobní závody atp.

V březnu letošního roku proběhl ve Frankfurtu mezinárodní oborový veletrh ISH, kterého se společnost Daikin také zúčastnila. Jaké novinky byly k vidění, které z nich budou dostupné pro tuzemské zákazníky a v jakém časovém horizontu?

V kategorii VRV máme 2 nová řešení. Prvním z nich je tzv. Mini VRV, které je vhodné pro kapacitně malá řešení pro malé aplikace. Zde jsme rozšířili stávající řadu, která dříve končila na výkonu 15,5 kW, o další moduly, které mohou končit až na 33,5 kW. Výhodou systému mini VRV je malá prostorová náročnost. I když je systém vhodný pro malé aplikace (malé administrativní budovy), využívá veškerých technologických výhod systémů VRV a nabízí velmi dobrý poměr ceny a provozních výkonů. Druhým řešením je VRV systém pro vnitřní použití, bude mít označení VRV IV – i series. Tato jednotka je unikátním řešením pro vnitřní instalace, je rozdělena na dva boxy, kondenzační a kompresorový. Rozměry boxů jsou kompaktní a snadno se s nimi manipuluje, což usnadňuje instalaci. Žádná část tohoto systému se neumisťuje mimo budovu, což je vhodné zvláště pro historická centra měst a všude tam, kde je zvýšený požadavek na design a popřípadě hlučnost systému.  
V oblasti rezidenčních klimatizačních jednotek jsme rozšířili naše portfolio o produkty nabízející nový typ chladiva R32, které má minimální negativní dopad na životní prostředí a současně zajišťuje lepší provozní účinnost našich zařízení.

Letos na jaře jste uvedli na trh nový klimatizační systém Daikin Split FTXB-C. Jak se vede tomuto produktu na našem trhu a mohl byste jej blíže charakterizovat?

Tato nová klimatizace je určena pro evropský rezidenční trh, přičemž nabízí velmi příznivý poměr ceny a výkonu. Většina modelů jednotek FTXB se vyrábí v našem plzeňském výrobním závodu, což je pozitivně vnímáno nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích. Jednotka je designově velmi povedená a nabízí za dostupnou cenu standardně vysoké provozní účinnosti.

Na jakých projektech jste v letošním roce pracovali?

Klíčovou oblastí v roce 2015 byly projekty, kde se uplatnily naše VRV systémy. Mám na mysli zejména budovy veřejné sféry jako například univerzity, kde jsme se podíleli na výměně chlazení Mendelovy univerzity v Brně a v současné době pracujeme také na projektu rekonstrukce a výstavby ČVUT CIIRC (Pozn.: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky).
Úzce spolupracujeme na nových konceptech s retailovými řetězci typu Kaufland a Lidl, kde tyto firmy usilovně pracují na zlepšování nákupního prostředí a tepelné pohody pro své zákazníky. Z individuálních projektů je to celá řada zakázek.

Které z nich byste vyzdvihl a v jakém smyslu byly pro vás náročné?

V letošním roce jsme provedli kompletní výměnu chlazení (našich již v minulosti dodaných VRV systémů) na Mendelově univerzitě v Brně. Náročnost akce byla dána především tím, že jsme ji museli zvládnout v průběhu prázdnin, přičemž se jednalo o dodávku několika desítek venkovních jednotek a několika set vnitřních jednotek. Použili jsme přitom řešení, které nazýváme VRV Replacement, kdy nemusíme měnit potrubní a elektrické rozvody, ale vyměníme pouze vnitřní a venkovní jednotky.

Naším největším projektem v současné době, který se chystáme instalovat, je stavba nové fakulty ČVUT CIIRC. Jedná se o částečnou rekonstrukci jedné budovy a realizaci druhé, zcela nové budovy. Tato stavba sestává z několika pater, kde se nacházejí laboratoře, technické místnosti, učebny atp. Bylo proto velmi složité vyřešit individuální požadavky na chlazení jednotlivých místností v různých režimech. Naše společnost začátkem příštího roku dodá na tento projekt přes 50 venkovních VRV jednotek a přes 400 jednotek vnitřních. Jsem velmi rád, že se nám podařilo vyhrát v soutěži a že se tohoto obrovského projektu můžeme zúčastnit.

Jaké nové služby nabízíte investorům či ostatním partnerům?

Pro investory, kteří již mají naše nebo konkurenční VRV systémy z minulosti nainstalovány a cca po 15 letech končí jejich životnost, máme řešení, které nazýváme VRV Replacement. Výměna spočívá pouze v nahrazení venkovních a vnitřních jednotek, přičemž veškeré potrubí i elektrorozvody mezi nimi zůstávají zachovány. Stavební zásahy stejně tak jako zásahy do provozu budovy jsou díky tomuto řešení minimalizovány. Nespornou výhodou je také rychlost realizace. Máme spočítáno, že se díky výměně za nové jednotky může zvýšit účinnost celého systému resp. snížit spotřeba elektrické energie až o 50 %. Tomuto řešení se budeme v nejbližší budoucnosti výrazně věnovat. V případě VRV Replacementu investorům nabízíme vytvoření studie, cenové kalkulace a propočítání návratnosti investice.

Investorům jsme schopni připravit technické řešení pomocí našich interních techniků a projektantů, vytvářet i alternativní řešení a doporučit jim kompetentní prověřené realizační firmy, které zakázku zrealizují. Velkou přidanou hodnotu naší firmy na trhu chlazení vidím v možnosti poskytnout investorům komplexní produktový sortiment zahrnující VRV systémy, aplikované systémy, vzduchotechnické jednotky až po vytápění pomocí tepelných čerpadel.

V průběhu léta byla k vidění vaše nová kampaň. Na co konkrétně byla zaměřena a jak ji hodnotíte?

Společnost Daikin historicky působila víceméně na projektovém trhu a rezidenční trh byl do jisté míry okrajový. Díky tomu ani značka Daikin nebyla mezi širší veřejností příliš známá. Společnost Daikin se proto rozhodla na celoevropském trhu posílit pozici na rezidenčním trhu, tj. posílit trh tepelných čerpadel pro rodinné domy a trh rezidenčních klimatizací, tj. bytů a bytových domů. V rámci ČR proto proběhla kampaň na podporu jak značky, tak produktů tj. rezidenčních klimatizací (v létě) a tepelných čerpadel (na podzim). Kampaň hodnotíme velmi pozitivně, na druhou stranu ale stále ještě nemůžeme být v této oblasti spokojeni, a proto investice na podporu značky směrem ke koncovému zákazníkovi hodláme podporovat i v následujících letech.

S jakou vizí vstoupíte do roku 2016 a co dále plánujete?

Na rezidenčním trhu hodláme pokračovat v budování značky v oblasti splitových systémů. Chystáme se zavést další produkty s chladivem R32, abychom byli schopni koncovému zákazníkovi nabídnout vhodné řešení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. V oblasti tepelných čerpadel bychom rádi posílili kompetence našich obchodních partnerů a budeme hledat jak nové obchodní partnery, tak i montážní firmy.

V oblasti komerčního trhu chceme i nadále rozvíjet aktivity v oblasti VRV systémů, kde bychom rádi vytvářeli další projekty se specifikací ­Daikin, a následně je také realizovali. Letos jsme vstoupili i na trh aplikovaných systémů a v příštím roce plánujeme tuto oblast podpořit jak personálně, tak produktově.

Novým trendem, který jsme zachytili v roce 2015 od některých developerů, je požadavek na zajištění kompletní dodávky. Ta obsahuje návrh technického řešení, optimální cenové úrovně, zajištění montáže kompetentní firmou a následného servisu. Na tyto požadavky se chceme v příštím roce připravit a maximálně efektivně reagovat.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r. o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz