Pro tuto zakázku jsme zpracovali projektovou dokumentaci včetně projektové přípravy, zajistili jsme nezbytná povolení a v květnu roku 2007 byla stavba zahájena. Realizace byla rozdělena do dvou etap, 1. etapa byla dokončena v březnu 2008 a 2. etapa v červenci téhož roku.

Samotná projektová fáze nebyla nijak jednoduchá, jelikož se jednalo o výstavbu závodu, používajícího při výrobě výbušné pyroslože, které se zde i skladují. Místo pro výstavbu závodu a situování jednotlivých objektů muselo být odsouhlaseno Báňským úřadem v Příbrami a bylo vyžadováno bezpodmínečné dodržení veškerých bezpečnostních a ochranných pásem. Tentýž požadavek se vztahoval i na dispoziční řešení objektů, protože se jedná o výbušné prostředí.

Kompletní technologie výroby, míchání a skladování byla převezena z domovského závodu společnosti sídlícího ve městě Domat/Ems ve švýcarském kantonu Graubünden. Při projektových pracích a následné realizaci bylo nutno dodržet podmínky tzv. nulových otřesů spočívající v tom, že na výrobní linky nesmějí být přenášeny žádné otřesy z vnitřního ani venkovního prostředí.

Areál závodu je složen ze dvou výrobně montážních hal s přístavbou se sociálním a administrativním zázemím, dvou pyrotechnických budov, ve kterých se pyrotechnické slože dávkují, a dvou železobetonových kobkových skladů pyrosloží. Hlavní administrativní přístavba je dvoupodlažní, ve druhém podlaží jsou umístěny kanceláře vedení společnosti. Dále se v areálu nacházejí doprovodné objekty - vrátnice, trafostanice a požární nádrž. Objekty jsou dopravně propojeny asfaltovou komunikací. Areál je vhodně doplněn plochami zeleně, osázen středně vzrostlými stromy a keři a ohrazen po celém obvodu souvislým oplocením.