Náročnost nabídky dokazuje mj. několik čísel: má zhruba 12.000 stran a váží 250 kg. Rozsah dodávky Metrostavu představuje generální dodávku stavební části celé elektrárny. V případě úspěchu v tomto výběrovém řízení vypsaném společností ČEZ budou Westinghouse, Toshiba a Metrostav, dle vzájemné Dohody o spolupráci, projekt společně realizovat.

Metrostav při přípravě této zakázky, na níž pracoval řadu měsíců odborný tým složený ze specialistů divizí firem Metrostav a Subterra, využil především zkušenosti s energetickými projekty, které jsou přenositelné i na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. V současnosti se společnost podílí na výstavbě konvenčních elektráren v Ledvicích, Počeradech a Prunéřově. Vybudovala či dále staví též mnoho malých vodních elektráren.

Jak uvedl generální ředitel akciové společnosti Metrostav Ing. Pavel Pilát, firma věnovala přípravě nabídky ve srovnání s ostatními zakázkami ve své historii nejvíce úsilí, ať již ho vyjádříme výší vynaložených nákladů, délkou zpracování nabídky, nebo počtem techniků, kteří se na ní podíleli. „Jsem si jistý, že disponujeme dostatečnými schopnostmi i kapacitami a že naše technologie v řadě stavebních profesí snesou srovnání s technologiemi vyspělých zahraničních firem, některé z nich jsou dokonce unikátní. Dostavbu Temelína proto chápeme jako velkou výzvu a příležitost.“

Na této technologicky nejsložitější zakázce současného stavebního trhu by se subdodávky českých firem - jak stavebních, tak technologických – významným způsobem podílely na výstavbě celého díla. Vedle Metrostavu by na ní pracovaly i jeho dceřiné firmy, např. na dodávkách systémů pro technické zabezpečení budov, geodetických pracích, stavbě komunikací apod. Vzhledem k tomu, že přímo na staveništi by pracovalo přibližně 3000 lidí z široké škály firem působících na našem stavebním trhu a další by byli zaměstnáni v dodavatelských společnostech podílejících se na projektu, dostavba Jaderné elektrárny Temelín by přispěla k dalšímu rozvoji celého českého stavebnictví a průmyslu.

www.metrostav.cz