Právě dnes si připomínáme 160 let od jeho narození. Silně věřící katolík Gaudí byl po studiích zprvu silně ovlivněn gotikou, později však v jeho díle převládá secese. Jeho stavby ať již bytových domů, církevních staveb, veřejných budov či rodinných domů jsou charakteristické plasticitou fasád i dalších prvků budov umístěných v exteriéru. (například komínové hlavy, atiky, balkóny apod.). To v pozorovateli vyvolává pocit určitého pohybu, fantasknosti i napětí.

Za svého života byl Gaudí považován spíše za plachého člověka. Jeho náročné a originální pojetí staveb, které dnes spíše připomínají sochařská díla, byly velmi finančně náročné a řada z nich nebyla nikdy realizována.

Štěstím pro všechny následující generace a Gaudího samotného však bylo, že potkal spřízněnou duši, velmi movitého mecenáše, hraběte Eusebia Güella.

Vzniklo tak nejen celoživotní přátelství, ale také mnohaletá spolupráce. Díky ní byly realizovány takové stavby, jakými jsou Parc Guell, Terezínská Kolej, bytové domy Casa Batlló, Casa Milá a skutečně nepřehlédnutelná stavba Sagrada Familia (Svatá rodina). Neogotická katedrála je právem zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO a to i přes fakt, že je dodnes nedokončenou stavbou. Její výstavba započala v roce 1884 a stále pokračuje. Sám Gaudí na této stavbě strávil posledních 15 let svého života. Postup výstavby i jednotlivých detailů se mu rodil v hlavě. Proto je dnes chrám budován spíše než podle plánů v duchu jeho odkazu. Poslední odhady dokončení tohoto gigantického díla z kamene s 18 věžemi uvádějí rok 2026 – 2028.

Gaudího osud zpečetila v roce 1926 tramvaj, kterou přehlédl. Následným zraněním podlehl ve věku 73 let. Avšak jeho odkaz, pojetí stavby coby uměleckého díla s funkční hodnotou však bezesporu žije dál.