Zrcadlo investorovy představy
Celou stavbu měl investor ve svých představách důkladně a do všech detailů vyobrazenou již delší dobu. Jelikož ale není projektantem, musel své myšlenky nejprve přiblížit architektům, kteří dali jeho představy takzvaně na papír. A vize se po několika letech stala skutečností. V reálném světě je zaměřena na využití exkluzivního a působivého prostoru pro konání honosných akcí, společenských banketů, firemních večírků, pracovních konferencí, módních přehlídek a hudebních koncertů. Prostorný hlavní tzv. skleněný sál s kapacitou až 600 lidí bude díky své poloze na Dunaji vhodný také pro školení, tiskové konference nebo svatby „Hlavní sál nabídne taneční parket, pódium, otáčivou plošinu pro prezentaci např. nových modelů automobilek, velkoformátovou LED obrazovku a samozřejmě profesionální ozvučení a osvětlení. V horním patře nad sálem je restaurace s kapacitou 150 míst a výjimečným výhledem na hlavní bratislavské nábřeží s dominantou Bratislavského hradu v pozadí,“ upřesňuje Dušan Novák. Na pontonu se nachází kuchyň, sklady, bary a prostorné terasy okolo celé restaurace a rovněž 7 ubytovacích klimatizovaných pokojů s vlastním sociálním zázemím, minibarem, kávovarem a Wi-Fi připojením.

Celkový pohled na Pontoon v Bratislavě. (foto: Viega)

Loď na vodě, voda na lodi
Takto prostorná a zcela samostatně fungující jednotka musí být i vzhledem ke své povaze napojena na veškeré inženýrské sítě. Z pohledu objektu permanentně plovoucího na vodě napojení nebylo až tak snadné. Hlavní spojení se břehem zajišťují dvě lávky, které jsou pohyblivé a na výšce hladiny Dunaje zcela nezávislé. Odolají i velmi vysokým povodním a pod jejich pochozí plochou jsou viditelně vedeny všechny připojovací sítě od elektro, vody, odpadu až po plyn, a to s flexibilním napojením jak na ponton, tak na břeh. Jedna z lávek je konstruovaná tak, aby nosností vyhověla i možnosti vjezdu vozidel přímo do hlavního sálu Pontoonu. Instalační rozvody jsou ve dvojitých chráničkách a vodovodní přípojka je navíc z důvodu vystavení povětrnostním podmínkám opatřena topným kabelem, aby v ní v zimě nezmrzla voda. Přípojky inženýrských sítí vedou ke břehu Dunaje přes památkovou oblast Sadu Janka Kráľa a jenom vyřizování povolení k realizaci jejich výstavby zabralo téměř 2 roky.

Přístupová lávka s přípojkami inženýrských sítí. (foto: Viega)

Nejmodernější technologie
V rámci objektu Pontoonu bylo využito mnoho nejmodernějších instalačních prvků společnosti Viega. Jde především o flexibilní předstěnový systém pro suchou výstavbu (s lehkou konstrukcí stěny) Prevista Dry Plus spolu s moduly pro závěsné toalety, umyvadla a pisoáry. A dále jde o hlavní nerezové potrubní rozvody pro zdravotechniku (plynové a tlakové odpadní potrubí) spojované za studena – lisováním.

Předstěnový systém pro suchou výstavbu Prevista Dry Plus. (foto: Viega)

Systém pro suchou výstavbu
S kolejnicemi, spojkami kolejnic, předstěnovými prvky, sanitárními moduly připravenými k montáži a s nosiči armatur lze systém Prevista Dry Plus použít pro předstěnové a volně stojící konstrukce, ať už polopříčkové, nebo na celou výšku místnosti. Samotné nosné moduly Prevista pro závěsné toalety a pisoáry vynikají snadnou a rychlou instalací nevyžadující žádné složité nářadí. Montáž je zcela intuitivní s možností výškového nastavení a integrovaného odvětrávání. Na výběr je rovněž mnoho designových variant ovládacích tlačítek. Na Poontonu bylo celkem použito 45 prvků, včetně umyvadlových, spolu s ovládacími deskami Visign for Style 20 v bílé barvě, přičemž na toaletách pro tělesně postižené byla použita bezdotyková ovládací deska Visign for Style 25 taktéž v bílé barvě. Paradoxně nejdéle netrvala montáž skrytých instalačních prvků a zdravotechnických rozvodů, ale viditelných elementů, jako jsou obklady, paravány a předělovací stěny.

Nerezové potrubí Viega Sanpress Inox pro rozvody plynu a tlakového odpadního potrubí v dimenzi 88,9 mm. (foto: Viega)

Nerez trubky spojované lisováním
Nerezové potrubí Viega Sanpress Inox vyrobené z materiálu 1.4401 je kromě rozvodů plynu po celém objektu využito také v dimenzi 88,9 mm pro odpadní tlakovou vodu. Jelikož v blízkosti Poontonu není žádná kanalizační přípojka, odpadní voda je na dně pontonu shromažďována v nádržích a přes tlaková čerpadla v případě potřeby nebo zaplnění vyprazdňována do přistavené cisterny, která může zajet až na břeh Dunaje. Spojovaní všech potrubních rozvodů z ušlechtilé oceli bylo z důvodu časové úspory a požadavku na zvýšenou bezpečnost práce prováděno výhradně lisováním s pomocí speciálního nářadí Viega Pressgun. Stejný systém (s použitím stejného nářadí) byl použit jak pro rozvody plynu, tak pro rozvody tlakové odpadní vody. Lisování kromě časové úspory a bezpečnostního aspektu, kdy není vyžadován žádný zdroj tepla a řemeslník není vystaven zplodinám či chemikáliím jako u svařování, nabízí také kvalitativní přidanou hodnotu. Lisovací spojky Viega jsou spojovány tzv. dvojitým lisováním a disponují funkcí umožňující spolehlivé odhalení neslisovaných spojů přímo na místě instalace před samotným zprovozněním instalace. Tím se zabraňuje nákladným opravám po dokončení projektu. Osvědčená technologie Viega SC-Contur totiž zřetelně upozorní na omylem neslisované spoje během tlakové zkoušky.

Dokončené sociální zázemí. (foto: Viega)

 

Více informací o kulturním centru Pontoon naleznete na webové stránce www.pontoon.sk