Jednou ze součástí budování IDS v Košickém samosprávném kraji jsou stavby integrované kolejové dopravy (IKD). V současné době sdružení firem SUDOP BRNO – IKP CE Praha připravuje projektovou dokumentaci 1. etapy, která obsahuje 3 stavby kolejové dopravy v Košicích umožňující provoz souprav TRAM-TRAIN s napojením na železniční síť. Soupravy TRAM-TRAIN mají přechodnost jak pro tramvajovou tak i pro železniční dopravní cestu různých napěťových hladin. Dopravní model s vozidly TRAM-TRAIN
je dnes nejvíce využíván v německém městě Karlsruhe a okolí.

V současné době zajišťuje kolejovou dopravu v městě Košice sít tramvajových tratí o rozchodu 1435 mm s trakčním napětím 600 V ss a procházející železniční trať ŽSR se stanicí žst. Košice o rozchodu 1435 mm s trakčním napětím 3000 V ss.

Výstavba nových tratí IKD v městě Košice umožní provoz jak současných tramvajových souprav, tak vozidel TRAM-TRAIN pro rozchod 1435 mm s oběma napěťovými hladinami 600 V a 3000 V ss. Nově budovaný kolejový systém bude napojený na železniční síť ŽSR a to do železniční stanice Košice v blízkosti výpravní budovy a v místě budoucího terminálu Sever.

Stručný popis staveb

IKD Košice, Terminál Sever – námestie Maratónu mieru
Předmětem stavby je vybudování nové zastávky Terminál Sever, která zajistí přechod vozidel TRAM-TRAIN ze železnice na trať IKD. Dále je součástí stavby nová trať IKD v úseku terminál Sever - námestie Maratónu mieru, nový most přes řeku Hornád, mimoúrovňové křížení kolejiště žst. Košice v ulici Masarykova a napojení na trať ŽSR. Součástí stavby jsou zastávky Masarykova, Alvincyho, Terminál Sever a Magnezitárska. Délka stavby je cca 2,8 km a svým rozsahem se jedná o novostavbu.

IKD Košice, námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové tratě na trať systému IKD v úseku nám. Maratónu mieru – Staniční námestie, vedené ulicemi Hviezdoslavova, Kuzmányho, Námestie Osloboditeľov a Štúrova. Součástí stavby je propojení tratě IKD na síť železnice v žst. Košice u Staničního námestí. V rámci stavby se vybudují zastávky Nám. Maratónu mieru, Radnica Starého mesta, Hlavná pošta, Krajský súd, Dom umenia, Nám. Osloboditeľov, Senný trh a Staničné nám. Délka stavby je cca 3 km a svým rozsahem se jedná o rekonstrukci.

IKD Košice, Terminál Sever – sídlisko Ťahanovce
Předmětem stavby je vybudování nové trati IKD Terminálu Sever – Ťahanovce, včetně vyvolaných úprav pozemních komunikací s mostní estakádou křižující ulici Magnezitárska a inženýrských sítí. V rámci stavby se vybudují zastávky Hlinkova, Dopravná, Metro, Americká, Obchodné centrum a Madridská. Délka stavby je cca 3 km a svým rozsahem se jedná o novostavbu.

Pro denní dojíždění pracujících je důležitá jízdní doba a především počet přestupů. Tuto skutečnost si uvědomují všichni dopravní odborníci a z těchto důvodů vznikl systém TRAM-TRAIN. Tento moderní způsob dopravy bude nasazen v celé spádové oblasti Košic a bude doplněn samozřejmým dispečerským řízením vč. sledování pozice souprav prostřednictvím GPS. Světelná signalizace na křižovatkách bude zohledňovat systém priority kolejové dopravy před silniční dopravou tzv. systém ITS (Intelligent Transport Systems).

Ing. Jiří Pelc

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
telefon: 972 625 804, fax: 541 211 310
e-mail: sudop@sudop-brno.cz, www.sudop-brno.cz