Společnost Xella ve svých zadáních architektonické soutěže hledá ve spolupráci s architekty témata, která studenty vedou k zamyšlení nad urbanistickou stránkou řešené lokality. Zpravidla se návrhy týkají institucí s kulturní či vzdělávací funkcí a stejně tak je tomu v letošním ročníku. Budoucí architekti se budou zabývat využitím jedné z  urbanisticky nejvýznamnějších volných ploch v  historickém centru města na Rooseveltově ulici, která přímo navazuje na Místodržitelský palác, kde sídlí Moravská galerie.

Cílem je navrhnout reprezentativní a moderní stavbu, která bude sloužit pro vystavení sbírek moderního umění a současně se stane centrem pro pořádání výtvarných projektů mezinárodního významu. „Smysl tohoto zadání vidím především v tom, že soutěž upozorní na doposud málo využitý potenciál bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém z části sídlí Moravská galerie. Místodržitelský palác má úzkou vazbou na okolní prostory v centru Brna a kvalitní návrhy by byly dobrým začátkem k debatě o smysluplném využití tohoto místa,“ říká k tématu soutěže Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Koncepce by měla citlivě navazovat na historický kontext, ale zároveň přinést originální a tvůrčí řešení. „Studenti mají možnost zabývat se návrhem nové muzejní instituce, to je jedno z málo častých zadání a myslím, že právě v tom spočívá jeho atraktivita. Některá současná muzea se utápějí v šedi průměrné architektury. My bychom rádi, aby se studenti ve své invenci vypravili za hranice běžného. Navržená stavba by měla být současná a zároveň ikonická, měla by návštěvníky zaujmout už svou podobou a motivovat je k návštěvě,“ říká k zadání Jan Press, ředitel Moravské galerie.

V porotě soutěže opět zasednou významné osobnosti české i slovenské architektury, které budou posuzovat přihlášené projekty po stránce invence, ale také vhodného zasazení do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Letos mezi členy budou například Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ĺubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a také ředitel Moravské galerie Jan Press.

Na podzim se uskuteční setkání uchazečů se zástupci Moravské galerie, při němž si mohou prohlédnout sbírky i zázemí instituce. Exkurze jim pomůže pochopit cíle a potřeby muzejní instituce, a také poznají její historii. Vyhlášení výsledků ročníku proběhne v březnu 2017 rovněž v prostorách Moravské galerie. Přihlášení, veškeré informace a podklady zájemci najdou na www.ytong.cz a www.ytong.sk.

Studenti se mohou přihlásit nejpozději jeden den před termínem odevzdání soutěžních prací 20. února 2017.