Samotné pokládce předcházelo vyčištění betonového povrchu za pomoci průmyslového vysavače. Jakmile byl povrch zbaven nečistot, byla v pásech rozvinuta parotěsná fólie a následně jednotlivé pásy k sobě přilepeny lepicí páskou. Důraz na preciznost provedení je kladen zejména při opracování detailů – nároží, krbových průduchů atp.

Po položení parotěsné fólie bylo možné přistoupit k samotné pokládce FatraClicku.  Investor po konzultaci s podlahářem zvolil orientaci pokládaných „prken“, která byla dodržena v celém patře. Pokládat se začíná v rohu místnosti a pokračuje se podél jedné zdi do rohu druhého. Palubky se do sebe jednoduše zaklapávají pomocí zámků UNICLIC. Při dořezu palubek na krajích je nutné mít na paměti, jaký rozměr bude mít podlahová lišta kolem zdí, tak aby nevznikla větší mezera mezi koncem palubky a stěnou. Stejným způsobem se pokračuje v pokládání dalších řad, přičemž je zapotřebí mezi sebou „zamykat“ palubky jak na delších tak i kratších stranách, aby nedošlo k netěsnosti. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat opracování detailů. V našem případě se jednalo o vyřezání otvorů pro vyústění krbových průduchů a poslední řady podél protější stěny, kde bylo nutné provést přesný dořez. Nakonec přišla na řadu instalace podlahových lišt.

Pokud se chystáte rekonstruovat nebo máte-li v plánu postavit vlastní dům, vinylovou podlahu FatraClick můžeme jen doporučit. Jde o ideální kombinaci poměru užitných vlastností, dokonalého finálního vzhledu a příznivé ceny.

Ing. Jiří Zahradnický

Fatra, a.s.
Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz