Každé velkorypadlo je originální dílo. Rypadlo KK1600 váží 5 000 t, má délku 190 m, koleso o průměru 13 m a instalovaný výkon 10 000 kW.

V dílnách Prodeco byly vyrobeny například podvozek podpěrného vozu, rotory drtiče, koleso, korečky nebo otěrový prstenec. Nové rypadlo s teoretickým výkonem 5 500 m3 sypané zeminy/h
se bude pohybovat prostřednictvím housenicového podvozku. Firma PERI dodala pro montáž nového rypadla pro těžbu hnědého uhlí v povrchovém dole Bílina celkem 200 t systémového lešení PERI UP Flex.

Požadavkem projektu ­bylo vytvoření bezpečných a pohodlných přístupů ke všem částem rypadla. Variabilita systému umožnila sestavení různých podpěrných konstrukcí, pracovních plošin i schodišťových věží. Největší prostorová konstrukce s výškou 18 m byla vytvořena pod pásovým dopravníkem a následně byl obestavěn prostor konstrukce dopravníku až do výšky 28 m. Pro montáž pásového podvozku rypadla bylo postaveno lešení kopírující kruhový obvod. Zde bylo nutné se s pomocí doplňků systému lešení PERI UP Flex vyhnout spoustě technologických zařízení.
Okolo jednotlivých částí rypadla byly v různých výškách vytvořeny z lešení bezpečné pracovní plošiny, které byly z části umístěné na podpěrné konstrukci a v některých místech založené přímo na již smontovaných částech rypadla a vyložené s pomocí zdvojených diagonál UBK do volného prostoru na vnějších částech ocelových prvků. Pracovníci provádějící montáž nového rypadla tak měli kdykoli přístup ke všem místům potřebným pro montáž konstrukce. ­Rychlá a bezpečná montáž lešení ­PERI UP Flex pomohla zároveň dodržet harmonogram montážních prací.

Montáž rypadla vyžadovala také vytvoření bezpečných přístupů k jednotlivým částem konstrukce. V některých místech byly proto sestaveny z lešení PERI UP schodišťové věže a žebříkové výstupy. Nejvyšší schodišťová věž měla výšku 24 m a umožňovala přístup k zadní části rypadla s protizávažím.

Pro osazení některých ocelových výztuh bylo nutné vytvořit v místech montážních styků pracovní plochu pomocí zavěšeného lešení vysoko nad úrovní terénu.

V nejvyšším místě rypadla se postavila bezpečná plošina ­PERI UP zajištěná speciálními prvky pro uchycení k I profilu a tím se vytvořil přístup v místě kotvení napínacích lan a kabelů.