Pane řediteli, můžete nám přiblížit společnost KONDOR s. r. o.?

Společnost KONDOR je ryze českou společností bez zahraničního kapitálu, která je vlastněna Ing. Kamilem Valentou a Ing. Viktorií Valentovou. Od založení urazila společnost dlouhou cestu a odvedla obrovský kus práce. Hlavním zaměřením společnosti je prodej hutního materiálu a kompletní servis, který je s prodejem spojený. Jedná se o dělení a ohýbání materiálu, svařování, vrtání, máme vlastní armovnu, zámečnickou dílnu a umíme také zařídit zinkování materiálu, což je služba nabízená od loňského roku. Společnost má k dnešnímu dni 130 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni ve čtyřech odděleních. Nejpočetnějším oddělením je provoz, kde pracují 2/3 pracovníků. Nejvíce pak v centrálním skladu, který funguje v třísměnném provozu. V prodeji máme 27 lidí, 6 lidí je v nákupním oddělení a zbytek připadá na ekonomické oddělení, které je spojené s personálním. Naše pracovníky se snažíme neustále vzdělávat vlastním interním vzdělávacím programem, který se jmenuje Kondor Akademie. Tento program probíhá v každém kvartále a je zaměřen na nejaktuálnější témata.

Společnost KONDOR letos slaví 20. let od založení. Jak hodnotíte toto uplynulé období a jaké významné mezníky se udály?

Za nejpodstatnější považuji to, že naše společnost vůbec toto výročí slaví. Je potřeba zdůraznit, že se naše firma těší dobré kondici, byť se nás samozřejmě nelehká současná situace na trhu dotýká. Pokud bych to měl brát od začátku, tak mezi důležité mezníky patří postupné otevírání nových provozoven, které probíhalo v cyklech po dvou až třech letech. Zásadním okamžikem byl rok 1998, kdy společnost zakoupila pozemky v Radotíně a postupně zde vybudovala sídlo společnosti a centrální sklad. V roce 2002 byla vybudována administrativní budova a přilehlé haly. Rok 2008 byl rokem výstavby centrálního skladu s rozlohou 12 000 m2. Tento sklad je vybaven dělícím a pálícím centrem, magnetickými jeřáby a technologií pro zpracování betonářské výztuže a sítí. Objem zpracovaných zakázek je takový, že se uvažuje o pořízení dalších agregátů na dělení i dalších jeřábů tak, abychom byli schopni zvládnout objem zakázek v časovém horizontu, ke kterému jsme se zavázali. Po letech, které byly pro společnost velmi úspěšné, jsou poslední 3 až 4 roky odrazem současné celkové ekonomické situace na trhu. Na druhou stranu se nám podařilo postavit zmiňovaný centrální sklad, který nám dneska umožňuje garantovat kvalitu nabízených služeb a operativně dodávat objednané zboží. Toto nelehké období nám ukázalo naše slabé stránky, na kterých jsme mohli zapracovat a postupně jsme se snažili je odstraňovat. Naší snahou je dávat zákazníkům v každém momentě najevo náš zájem, a proto v tomto směru vyvíjíme větší tlak i na pracovníky. Podařilo se nám změnit k lepšímu myšlení zaměstnanců, čehož si já osobně nesmírně vážím.  

Kde se nachází vaše pobočky a jaký nabízí sortiment?

V současné době máme osm provozoven. Od začátku fungování jsme zaměřeni na Prahu a blízké okolí. Právě v Praze jsou hned čtyři provozovny. Konkrétně v Radotíně, kde se nachází centrální sklad, v Dolních Měcholupech, v Kobylisích a v Ruzyni. Záměrem bylo mít provozovnu v každém rohu Prahy tak, abychom byli dostupní na hlavních příjezdových komunikacích. Využívali jsme nejrůznějších příležitostí k otvírání poboček ať už v Litvínově, Berouně či v Pardubicích. Nejnovější provozovnou je začátkem dubna otevřená pobočka v Příbrami, kde do té doby působila jiná společnost. Byl to krok správným směrem, protože je zde určitá návaznost a zákazníci mají toto místo spojené s prodejem hutního materiálu. Tato pobočka nám umožnila rozšířit sortiment o 300 nových položek. Především se jedná o jakostní kulatiny. Tím se podstatně rozšířila nabídka sortimentu, který dnes čítá přes 1 400 položek. Došlo také k celkové reorganizaci skladových zásob tak, že se maximálním způsobem využívá centrálního skladu. Pražské pobočky a Beroun s Příbramí jsme schopni zásobovat do 24 hodin a Litvínov s Pardubicemi do 48 hodin. Tento krok byl také něčím novým pro naše zákazníky, a proto bylo potřeba je přesvědčit o výhodách tohoto rozhodnutí. Zvykem bylo objednávku vytvořit na místě a čekat na vychystání. Dnes si zákazník pošle objednávku a následují den ji má nařezanou na pile a bez prořezu, což s sebou nese celou řadu ekonomických výhod a úspory času. V centrálním skladu je také technologická kancelář, kterou využívají jednotlivé pobočky tak, že jsou schopny nabídnout kompletní technologický servis zákazníkům a ucházet se tak o zakázky, které byly v minulosti nad jejich síly.

Jsou i jiné možnosti nakupování než na vašich provozovnách?

Je to prostřednictvím e-shopu, který jsme po roce nečinnosti opět zprovoznili a chápeme to jako moderní systém komunikace se zákazníky. Proto v krátkém časovém horizontu počítáme se zahájením vysoce kvalitního a profesionálního e-shopu s přímou vazbou na náš informační systém. Snažíme se tím zefektivnit jednotlivé procesy a zároveň by měl sloužit jako informační portál pro naše zákazníky. Naše společnost chce dávat najevo svůj zájem o komunikaci se zákazníky nenásilnou formou, ale zároveň se nechceme připravit o osobní kontakt. Měla by to tedy být jakási přidaná hodnota pro zákazníky.

Co všechno od vás může zákazník oče­kávat?

Zákazníkovi chceme dát to, co od nás očekává, tzn. vysoce profesionální přístup a rychlé dodání objednaného materiálu. Společnost si uvědomuje své nedostatky a bereme to jako příležitost ke zlepšení. Chceme docílit toho, že zákazník bude přesvědčen o maximálně vstřícném přístupu a že bude mít maximum možných informací o zakázce.

Můžete nám říct, jaká je vize fungování společnosti do budoucna?

Vize je být zdravou firmou, která bude plnit své závazky vůči všem subjektům, se kterými přichází do styku. Firma Kondor by ráda otvírala nové provozovny, aby nabízenou službu dostala k širšímu spektru zákazníků. Aby se nové pobočky ztotožnily s nastavenou filozofií a využívaly všech možností, které svým zákazníkům v současnosti nabízíme. Snažíme se vylepšovat zázemí všech našich provozoven tak, aby se zákazník cítil co možná nejpohodlněji. Je to proto, že velká část našich nových zákazníků přichází na doporučení zákazníků stávajících, kteří jsou spokojeni s naší společností.

V roce 2009 jste otevřeli nový centrální sklad s 12 000 m2 kryté plochy. Jak tento krok hodnotíte po dvouletém fungování a plánujete nějaké rozšiřování skladových ploch?

Já si dnes neumím představit fungování naší společnosti bez tohoto skladu. A to, že to byl opravdu zásadní a správný krok, dokazuje fakt, že v současné době probíhá příprava projektu na další rozšíření skladových ploch. Počítá se zde i s automatickým zakladačem, což by mělo zásadním způsobem změnit systém skladování, který pak bude flexibilnější. Nejedná se pouze o centrální sklad, ale máme hotovou studii na rozšíření skladových ploch i v Ruzyni. V přípravné fázi je také kompletní rekonstrukce provozovny v Dolních Měcholupech, která je již 14 let v provozu. Chceme svým zákazníkům nabídnout více než nejnižší možnou cenu. Chceme rozšiřovat a zkvalitňovat nabízené služby a být dobrým partnerem pro všechny naše zákazníky.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Michal Zmrzlík

KONDOR, s.r.o.
Výpadová 1538, 153 00  Praha 5
tel.: 257 888 888, fax: 257 888 844
e-mail: radotin@kondor.cz, www.kondor.cz