Během 66 let své existence firma zpracovala více jak půl miliónu tun oceli, vyrobila přes 20 000 kusů stožárů vysokého napětí, které dnes vedou elektřinu v 90 % distribuční sítě na Slovensku a ve významné části distribuční sítě v česku.

Na začátku loňského roku se společnost Elektrovod Žilina stala součástí skupiny SIGNUM, která patří mezi nejvýznamnější středoevropské průmyslové subjekty. Od té doby prošel celý výrobní areál společnosti rozsáhlou modernizací, byly pořízeny nové obráběcí linky, a společnost tak rozšířila svoji kapacitu pro realizaci i těch největších zakázek pro energetický průmysl. Společnost měsíčně vyrobí stožáry o celkové hmotnosti kolem 1500 tun, čímž se řadí mezi největší provozy svého druhu ve střední Evropě.

Produktové portfolio společnosti Elektrovod Žilina zahrnuje výrobu ocelových, příhradových svařovaných stožárů vysokého napětí od 22 do 400 kV, výrobu antén pro telekomunikační průmysl, rozvodny elektrické energie, ale i řadu dalších ocelových konstrukcí. Díky vlastní žárové zinkovně přímo v areálu společnosti je naprostá většina výrobků povrchově ošetřena moderní metodou žárového zinkování.

Během několika uplynulých let realizovala společnost řadu významných zakázek. Zatím poslední z nich byla například letošní výroba více jak 300 kusů 400kV příhradových stožárů pro historicky největší přenosovou soustavu na Slovensku Gabčíkovo – Veľký Ďůr nebo třeba dodávka stožárů pro 2 x 400kV vedení mezi křižovatkou V409 a V071/072 v rozsahu 83 stožárů o celkové hmotnosti 2 180 tun.

Mezi důležité zakázky výroby anténních stožárů patřila dodávka 226 m vysokého anténního stožáru v Hamburku. Další antény z Elektrovodu stojí třeba v egyptském Makattame (výška 150 m) nebo v irském Mullaghanisi (výška 220 m) a v mnohých dalších městech.

V roce 2003 rozšířil Elektrovod svůj výrobní program o rozvodny pro elektrárny. Rozvodny vyrobené v Žilině dnes stojí v Kanadě, USA, Jižní Africe, Brazílii, Peru a v mnoha dalších zemích světa. K nejvýznamnějším projektům rozvoden patřila např. ocelová konstrukce pro doprovodné konstrukce rozvodny 420 / 132 kV přenosové linky Orskog – Fardal v Norsku. Objem této zakázky činil celkem 1 271 tun.

Elektrovod vyrábí kromě konstrukcí pro energetický průmysl také řadu dalších ocelových konstrukcí. V této souvislosti stojí za zmínku např. dodávky různých ocelových konstrukcí plošin pro radarové systémy do oblastí jižního pólu nebo na Špicberky. V tomto případě musel při výrobě Elektrovod splnit velmi přísné požadavky na materiál a výrobní proces dodávek určených do oblastí za polárním kruhem.

Elektrovod Žilina, s. r. o.
Bytčická 4, 010 42 Žilina, tel.: +421 415 636 361
e-mail: jana.kyselova@elv-zilina.sk, www.elv-zilina.sk