Tým společnosti AMDS CR v roce 2010 úspěšně vyvinul a odzkoušel nový typ svodnice nazvaný AM, který má být pokračovatelem typu NH4 známého více než dvě desetiletí a široce rozšířeného na silnicích a dálnicích v České i Slovenské republice.
Nový typ svodnice AM je na první pohled téměř k nerozeznání od typu NH4, což byl jeden z důvodů pro jeho zavedení – plná kompatibilita se stávajícím profilem typu NH4. Jinými slovy, svodnici AM lze napojit přímo, bez přechodových dílů, na svodnici NH4.

Další významnou změnou je materiál použitý pro výrobu svodnice. Záměrem bylo zachovat stejné výkonové parametry svodnice při nižší hmotnosti, proto jsme zvolili mikrolegovanou ocel s označením S355MC, což je materiál s větší pevností než dosud používaný materiál S235. Tímto jsme snížili tloušťku materiálu ze 4 mm na 2,8 mm, což představuje více než čtvrtinu úspory hmotnosti. To ale neznamená automaticky čtvrtinové snížení ceny, jak by se nabízelo, protože mikrolegovaný materiál je dražší než běžná konstrukční ocel. Snížení hmotnosti svodnic jistě ocení také pracovníci montážních firem.

 

Svodidlo JSAM/N2 (H1)
Svodidlo JSAM/N2 (H1)Svodnice AM byla zatím použita do tří záchytných systémů, a to jednostranného svodidla s úrovní zadržení N2 (označení JSAM/N2), jednostranného svodidla s úrovní zadržení H1 (označení JSAM/H1) a oboustranného svodidla s úrovní zadržení H1 (označení OSAM/H1).
Dále jsou uvedeny hlavní rozměry stávajícího zádržného systému se svodnicí profilu NH4 a nových systémů se svodnicí profilu AM.

Zároveň s novým profilem svodnice AM jsme aplikovali i nové distanční díly a sloupky, zkrácené o 19 centimetrů. Takto se nám podařilo snížit celkovou hmotnost záchytných systémů a tím srovnat krok s konkurencí, která jde stejným směrem – používáním nových druhů konstrukčních ocelí. V tabulce je porovnání starých a nových typů záchytných systémů.
Z tabulky je zřejmé, že u záchytného systém JSAM/N2 došlo ke zhoršení ukazatele pracovní šířky (což je maximální boční vzdálenost mezi kteroukoliv částí svodidla na jeho lícní straně před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv části svodidla během nárazu).

Zároveň byl ale snížen index ASI, což je ukazatel úrovně prudkosti nárazu indikující, jak velké zrychlení působí na hlavu řidiče nebo spolujezdce při nárazu do svodidel. Obecně platí, že čím menší hodnota blížící se nule, tím je svodidlo měkčí a bezpečnější pro řidiče a spolujezdce.

Pokud je vyžadována menší pracovní šířka svodidla při zachování nízké hmotnosti, je možné použít svodidlo s jiným profilem svodnice (profil A) z naší nabídky nebo přejít na nový typ JSAM/H1, který má při vyšší úrovni zadržení stejné výkonové parametry (pracovní šířka, index ASI a dynamický průhyb), ale nižší hmotnost než stávající systém JSNH4/N2.

Všechny typy záchytných systémů používající svodnici AM byly úspěšně odzkoušeny podle normy ČSN EN 1317 – části 1,2 a 5 a prošly bariérovými zkouškami na zkušebním polygonu TZÚS Praha, který rovněž pro systémy vydal patřičné certifikáty ES umožňující používat označení CE, což usnadňuje nabízet a používat tyto systémy na všech silnicích v Evropské unii.

Nové typy záchytných systémů se svodnicí AM již byly schváleny slovenským Ministerstvem dopravy k používání na silnicích a dálnicích SR od 5. dubna 2011 (Technické podmínky výrobce TPV 167/2011), schvalovací proces pro používání systémů na silnicích České republiky probíhá a měl by být dokončen do konce června 2011.

V letošním roce bude AMDS CR pokračovat ve vývoji záchytných systémů s úrovní zadržení H2 a bude postupně nahrazovat staré typy svodidel za nové, lehčí, ale výkonnější. Také pokračuje vývoj dalších typů svodnic odlišných profilů (profily A a B), které jsou hojně používány v západní i východní Evropě, abychom uspokojili požadavky zákazníků nejen v České republice a ve Slovenské republice, kde je profil NH4 stále nejrozšířenější.

Všechny typy schválených záchytných systémů pro Českou republiku a Slovenskou republiku, jakož i kompletní sortiment záchytných systémů vyráběných v AMDS CR lze nalézt na webové adrese www.arcelormittal.com/ostrava.