Letošní ročník, který se pro velký úspěch loňského setkání konal hned v sedmi městech, s sebou přinesl velké překvapení. O možnost si prakticky a vlastnoručně vyzkoušet oblíbené zdění technologií POROTHERM Profi DRYFIX System měly zájem i ženy. Práce se zdicí pěnou pro ně byla hračkou.

Kromě praktických ukázek zdění se plně obsazené semináře, které proběhly v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Praze, Liberci a v Hradci Králové, věnovaly statice staveb, tepelné technice, evropským normám, zkouškám výrobků POROTHERM a častým chybám na stavbách. Semináře byly akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, vstup na ně byl zdarma.

Témata na míru posluchačům
V rámci přednášek se posluchači seznámili s novým programem pro posuzování nosných zděných stěn a pilířů zpracovaným podle evropské normy pro navrhování zděných konstrukcí. Semináře se také podrobněji věnovaly možnostem a podmínkám při projektování nízkoenergetických a pasivních domů z materiálů POROTHERM, a to s důrazem na úspory energií v souvislostech. Spolu s tím byly přiblíženy podmínky tohoto typu výstavby v okolních státech. V jednom z dalších témat se přednášející zaměřili na statické řešení rohových balkónů a rohových oken s použitím venkovních rolet či žaluzií. Aktuálním námětem k rozhovorům se staly nové evropské normy, které od 1. března 2010 plně nahrazují stávající soustavu českých technických norem.

Kvalita a kontrola
Horkým tématem při vzájemných diskusích odborníků bylo správné řešení soklu u zdiva POROTHERM, a to v reakci na problémy objevující se při výstavbě z některých materiálů jiných výrobců. Polemika se rozpoutala také v oblasti týkající se povinných i nepovinných zkoušek výrobků, jejich potřebného množství a důvěryhodnosti nabízeného řešení. Roman Šulista ze společnosti Wienerberger k tomu uvádí: "Považujeme za důležité nabízet zákazníkům jen skutečně ověřené výrobky a technologie. Vážíme si důvěry projektantů, a proto je naší zásadou jim vždy poskytnout jen to, na co se mohou při přípravě konstrukčních návrhů plně spolehnout." Jak ing. Šulista dodal, tento požadavek často zdůrazňovali sami účastníci setkání, a to spolu s informací, že se bohužel setkávají s údaji jiných výrobců, kteří mnohdy prezentují data vycházející z často nedostatečného počtu potřebných zkoušek.

Ukázky zdění zdicí pěnou DRYFIX
Na každém ze seminářů si zájemci mohli vyzkoušet také zdění oblíbenou technologií - POROTHERM Profi DRYFIX System. Při této metodě nahrazuje maltu speciální zdicí pěna, jež se nanáší aplikační pistolí. V současnosti se přitom jedná o vůbec nejrychlejší metodu výstavby z pálených cihel. Hrubou stavbu běžného rodinného domu je možné postavit do jednoho týdne. Zdít je přitom možné i v mrazu až do -5 °C.

Plně obsazené semináře
I na letošních, plně obsazených seminářích se ukázal velký zájem návštěvníků o diskutovanou problematiku. Znovu se tak potvrdilo, že si profesionálové ve stavebnictví velmi cení možnosti setkání a rozhovorů na skutečně aktuální témata. Další informace a podrobnosti o Wienerberger fóru jsou k dispozici na webových stránkách www.wienerbergerFORUM.cz.