Od 9:00 do 15:00 proudily davy lidí po bezbariérové 2,5kilometrové trase od budoucí mimoúrovňové křižovatky U Vorlíků na Letné k Svatovítské ulici v Dejvicích. K vidění byly kromě staveniště stavební stroje používané k těžbě zeminy a díky krátké videoprojekci také dosavadní průběh stavby. Krátce po poledni byla za účasti prvního náměstka primátora Karla Březiny vzhledem k ukončení ražeb z tunelu symbolicky sejmuta sv. Barbora, patronka horníků.

„Těší mne, že možnost prohlédnout si tuto ojedinělou stavbu využilo tolik Pražanů,“ řekl K. Březina. A dodal: „S radostí jsme jim mohl oznámit, že práce pokračují podle plánu a od dubna 2014 už tunel Blanka začne plnit svoji funkci a výrazně usnadní průjezd Prahou.“

„Věřím, že tunel Blanka přispěje po dokončení ke zklidnění povrchové dopravy stejně jako v minulosti tunel Mrázovka a že jeho přínos ocení jak motoristé, tak obyvatelé městských částí, pod nimiž prochází. Proto jsem rád, že si ho přišlo dnes prohlédnout velké množství lidí,“ prohlásil generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.

Pražané a ostatní návštěvníci prošli nejdříve křižovatkou u stadionu Sparty a poté se podzemními raženými tubusy dostali hloubeným tunelem v „milánských stěnách“ až k Prašnému mostu, posléze se vydali ke stavební jámě v Myslbekově ulici a prohlídku ukončili na rampě vedoucí  do Svatovítské ulice. S technickými detaily stavby je během celé prohlídky podrobně seznamovali zástupci Metrostavu a projektanta, podrobnosti si mohli přečíst na informačních panelech.

Nejdelší městský tunelový komplex v Evropě měří 6 382 metrů a vede od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu ke křižovatce Troja. Do provozu by měl být uveden jako severozápadní součást městského okruhu v první polovině roku 2014.

Před měsícem skončila nejdůležitější fáze stavby, ražba tubusů, a obyvatelům přilehlých domů se ulevilo od hluku i prašnosti. V současnosti probíhá dokončování obezdívky, vzduchotechniky a strojovny a chystá se montování technologií. Zároveň se připravuje úprava navazující dopravní infrastruktury, především křižovatek, tramvajových tratí a chodníků.

www.metrostav.cz