...CO2. Investiční opatření a stavební práce jsou ukončeny a projekt byl předán nemocnici.

Zdravotnictví nejsou jen léky a lékaři, velmi důležité jsou i prostory, kde se lékařská péče odehrává. Nemocnice je tak třeba neustále modernizovat, abychom mohli poskytovat našim pacientům co nejkvalitnější péči. Projekt, který nyní běží ve Fakultní Thomayerově nemocnici, je dobrým příkladem, jak zlepšit prostředí pro pacienty i zaměstnance a zároveň ušetřit za vytápění a osvětlení. Ministerstvo zdravotnictví tento projekt finančně podpořilo a současně pro něj také zajistilo významnou dotaci z evropských fondů. Velmi oceňuji i ekologický přínos této investice, protože ekologie a zdraví našich obyvatel jdou samozřejmě ruku v ruce,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Revitalizace objektů začala loni na jaře. „Dnes máme úspěšně dokončenou největší modernizaci naší nemocnice za poslední půl století.  Velmi mě těší, že od našich zaměstnanců, ale i pacientů, máme pozitivní zpětnou vazbu, že je to krok správným směrem. Například nové osvětlení přispívá k větší bezpečnosti práce, což je další bonus ke smluvně garantovanému snížení nákladů za elektřinu a plyn nejméně o 30 procent ročně. Jsme rádi, že provoz naší nemocnice je nyní energeticky úspornější a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Úspora představuje snížení emisí CO2 o 2 500 tun ročně, na jehož pohlcení by byl třeba například les o velikosti 300 hektarů, “ řekl ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Opatření na vylepšení energetického chodu nemocnice stála 54 mil. korun. Byla součástí celkové rekonstrukce starších pavilonu, která přišla na téměř 400 mil. korun bez DPH.  Nemocnice hradila náklady z dotace Operačního programu životní prostředí (OPŽP), ze státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů.

Energetické projekty se zárukou úspor, které se označují zkratkou EPC, jsou dnes sázkou na jistotu. Zákazník nenese prakticky žádné riziko za nezdar projektu. Pokud by úspory byly menší než smluvně garantované, rozdíl doplatí dodavatel. Naši zákazníci oceňují i záruku odborného dohledu nad správným chodem celého komplexu opatření“ připomněl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Polovinu úspor přinesla výměna osvětlení za úsporná LED svítidla, které spotřebovávají jen 40 % energie ve srovnání s předchozími typy. Pro teplotní komfort je klíčová instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak automaticky řídí dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách lze udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách či schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie.


Naším úkolem bylo vymyslet komplex energeticky úsporných opatření, které se zaplatí z dotací a z úspor, a zároveň budou přínosem ke zkvalitnění vnitřního prostředí pro pacienty a zaměstnance,“ doplnil Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA a.s.

K dosažení maximálního potenciálu energetických úspor bylo zároveň nutné provést rozsáhlé stavební úpravy objektů. Tyto spočívaly zejména ve vylepšení tepelně-izolačních vlastností obálky budov.

Stavět za provozu je vždy náročné a složité, u nemocnice to platí dvojnásob. Po celou dobu výstavby jsme museli respektovat termíny odstávek operačních sálů a koordinovat práce s požadavky jednotlivých oddělení. Rozsáhlý projekt energetických úspor, který v prostředí českých fakultních nemocnic nemá obdoby, se skládal z několika technologických oblastí. Stavbaři zateplili fasády a střechy a vyměnili původní dřevěná okna a dveře za energeticky úsporné repliky. A protože rekonstruované budovy podléhají památkové ochraně, vizuální podobu museli stavbaři provádět vždy v souladu s památkáři. Zároveň je potřeba poděkovat zástupcům objednatele, a hlavně zaměstnancům všech oddělení za jejich trpělivost a toleranci při realizaci prací“, řekl generální ředitel společnosti Metrostav DIZ Karel Volf.

Nedílnou součástí EPC projektu je i energetický management, který má nemocnice smluvně zajištěn na pět let. Během této doby bude dodavatel dohlížet na energetickou efektivitu provozu. Každých dvanáct měsíců připraví souhrnnou zprávu, kde se kromě informace o spotřebě energií zaměří i na místa s potenciálem dalších úspor.

Nemocniční areály, stejně jako objekty v majetku měst a krajů tvoří významnou část úspěšných EPC projektů, jen ENESA jich od roku 2006 realizovala více než šest desítek s celkovou garantovanou úsporu nákladů na energie za 2 mld. korun. Za poslední roky její projekty pomáhají šetřit energie např. v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, v jihlavské, karlovarské či českolipské nemocnici, ale i v Praze 7, v 9 areálech kolejí a menz ČVUT a na řadě dalších míst.

Kontakt:

Fakultní Thomayerova nemocnice: Petr Sulek, petr.sulek@ftn.cz, mobil: +420 724 326 756 

ČEZ ESCO: Roman Gazdík, roman.gazdik@cez.cz, mobil: +420 602 317 651

Skupina Metrostav: Radim Mana, radim.mana@metrostav.cz, mobil: +420 601 110 376

Projekt v číslech:
Celková investice do modernizace bez DPH:                                         400 mil. korun
Investice do realizace energeticky úsporných opatření bez zateplení:      54 mil. korun
Délka trvání projektu:                                                                           5 let

Garantovaná roční výše úspory nákladů na energie:                              7,1 mil. korun
V procentech                                                   30 %

Úspora v technických jednotkách za 5 let:
Plyn                                                                 18 GWh
Elektřina:                                                          10 GWh

Technologická opatření – otopný systém:
Termostatické ventily                                        2 937 ks
Termostatické hlavice                                       1 162 ks
IRC hlavice                                                      2 179 ks
Kabelové trasy                                                 100 km

Technologická opatření – osvětlení:
Počet svítidel celkem                                        11 552 ks
Počet celých svítidel                                         9 157 ks
Počet zdrojů                                                    2 395 ks

Stavební opatření
Počet oken 991 ks
Zateplení fasády 21 466 m2
Zateplení střech 10 769 m2