Jak byste charakterizoval tuto izolaci?

Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover mají po celém povrchu hydrofobizovaná vlákna. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit (parotěsná fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).

Pro jaké použití je izolace vhodná?

Skelné izolační pásy s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi jsou určené jako tepelná a akustická izolace šikmých střech a stropů. Jedná se o zvláště energeticky úsporný typ izolace, kde λD= 0,033 W.m-1.K-1.

Jaké jsou největší výhody tohoto materiálu?

Výhod je hned několik. Začněme velmi dobrými tepelně izolačními schopnostmi a výbornými akustickými vlastnostmi z hlediska zvukové pohltivosti. Materiál má nízký difúzní odpor, takže snadno propouští vodní páry. Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná, vodoodpudivá (izolační materiály jsou hydrofobizované), je odolná vůči dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu a má velmi dlouhou životnost. Realizační firmy nebo kutilové jistě ocení snadnou opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

V jakém balení je izolace k dostání a existují nějaké speciální požadavky na transport a skladování?

Izolační rolované pásy Isover UNIROL PROFI jsou komprimované a balené do PE fólie (1 MPS = 12 rolí, objem 4,09 m3). Materiál je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách.

Bližší informace se můžete dozvědět na www.isover.cz resp. www.mpl.cz.