Směrem ven se pak soustřeďují na spolupráci se zkušenostmi prověřenými partnery, u nichž je předpoklad, že díky silnému kapitálovému zázemí splní své závazky v jakékoliv situaci.
Sázka na jistotu platí dvojnásob ve stavebnictví. Prozíravý investor či manažer projektu dobře ví, že klidný spánek mu zajistí pouze přesné a pravidelné dodávky požadovaného materiálu na stavbu vždy v takovém množství, termínu a kvalitě, jakou jeho dílo potřebuje. Plně se tak může koncentrovat na průběh výstavby a nemusí se zabývat řešením neočekávaných či dokonce krizových situací.

Firmou, která i v období určitého poklesu trhu může svým zákazníkům nabídnout zázemí silné nadnárodní korporace, je švýcarská společnost Sika®. Ta vyvíjí své aktivity ve více než 70 zemích světa a zaměstnává téměř 11 000 pracovníků. Hlavními směry působnosti Siky® je oblast stavební chemie, průmyslových lepidel a tmelů, druhou specializací je pak výroba hydroizolačních fólií na bázi PVC a flexibilních polyolefínů. V obou těchto komoditách firma Sika® zaujíma vedoucí postavení na světě, a to nejen ve výrobě, ale i vývoji těchto materiálů.

Díky aktivní činnosti společnosti Sika® získaly hydroizolační materiály na bázi PVC a flexibilních polyolefínů na českém stavebním trhu značnou popularitu. Jejich vynikající vlastnosti dnes vyhledává stále širší spektrum investorů jak při realizaci rekonstrukcí, tak i novostaveb. U rekonstrukcí je velkou předností fóliových systémů jejich poměrně nízká hmotnost a paropropustnost. Tyto vlastnosti umožňují jejich snadnou aplikaci na poškozená souvrství střech.
U novostaveb oceňují investoři i zpracovatelské firmy především rychlost montáže, minimální nároky na údržbu střechy a zajištění maximální hydroizolační funkce střechy v jednovrstvém provedení.

Ke strategickému kroku přistoupila společnost Sika® v roce 2006, kdy promyšlenou akvizicí spojila dva velké výrobce hydroizolačních fólií - společnosti Sika® a Sarnafil®. Tím došlo k významnému rozšíření a doplnění sortimentu firmy Sika®.
Zákazník si tak dnes může vybírat nejen mezi léty prověřenými a osvědčenými materiály obchodních značek Sikaplan® a Sarnafil®, ale i souvisejícími službami zahrnujícími poradenství od fáze projektu až k vlastní realizaci.

Hydroizolační fólie s obchodními značkami Sikaplan® a Sarnafil® nacházejí uplatnění nejen v oblasti střešních aplikací, ale i v oboru izolací spodních staveb proti zemní vlhkosti, izolací vodohospodářských staveb, mostů, tunelů, záchytných olejových van, nádrží na chemikálie a mnohých dalších.

O oblíbenosti a spolehlivosti těchto hydro­izolačních materiálů svědčí velké množství realizací po celém území ČR. Z těch nejprestižnějších a nejzajímavějších bychom rádi zmínili například Rekonstrukci kopulovitého zastřešení známého výstavního pavilonu Z v areálu brněnského výstaviště. Pro tuto prestižní zakázku byla na stávající hliníkovou střešní krytinu vybrána a aplikována světle šedá hydroizolační fólie z obchodního programu firmy Sika® s metalickým povrchem z důvodu požadavku na zachování původního výzoru stavby.

V oblasti tunelových staveb je významnou realizací Siky® těsnění tunelu metra trasy IV. C v roce 2002-2003, kde byly s úspěchem použity dvouvrstvé hydroizolační fólie Sikaplan® Tunnel na bázi měkčeného PVC. V hloubených tunelech se použila fólie se žlutou signální vrstvou a v ražených úsecích fólie transparentní. Společně byly v systému použity další těsnicí prvky - těsnicí pásy do dilatačních a pracovních spár typu AR 40, DR 25, FA 100/30 apod., těsnicí expanzní materiály - tmely a profily typu Sika® Swell nebo protipožární tmel Sika® Firesil. Obdobné materiály jsou nyní používány při realizaci tunelu Blanka v Praze.

Dalším příkladem zajímavého řešení s pomocí izolací Sika® je použití sektorových izolací v kombinaci s antivibračními deskami při výstavbě OC Pankrác. Ty, aby plnily beze zbytku svoji funkci, nesmějí přijít do styku s vodou. Sektorová izolace je standardně používaná na exponovaných stavbách a tam, kde si investor uvědomuje výhody tohoto systému. Stavba je rozdělena na jednotlivé sektory pro případ nenadálé poruchy izolace a vniknutí vody do objektu. Při takovém řešení se dá jednoduše určit místo vzniku poruchy a tuto část pomocí injektážního systému opravit.

Mimořádně oblíbené jsou hydroizolační fólie Sika® při realizaci velkokapacitních plochých střech průmyslových závodů, obchodních a skladových center i logistických areálů. Svědčí o tom rozsáhlé zakázky z poslední doby, kterými jsou výstavba logistického centra VGP v Praze-Horních Počernicích, outletového centra v Praze-Tuchoměřicích, či střecha centrálního skladového centra společnosti Kaufland pro Moravu v Olomouci.

Poslední velkou akcí divize hydroizolací společnosti Sika® je realizace ploché střechy při výstavbě obchodního centra Glóbus v severomoravské metropoli – Ostravě.

V rámci širších aktivit souvisejících s působením společnosti Sika® na trhu a podporou prodeje se mohli zájemci o hydroizolační materiály firem Sika® a Sarnafil® blíže seznámit se sortimentem na výstavě Střechy Praha, která se konala koncem ledna na pražském výstavišti. Již tradičně se společnost Sika® účastní také IBF v Brně. Kdo se tedy nestihl informovat na využití hydroizolačních systémů Sika® v průběhu lednové výstavy, může navštívit expozici firmy v dubnu na brněnském výstavišti. Techničtí poradci firmy Vám tam budou po celou dobu plně k dispozici.

Ivo Románek