Od dřívějšího trendu co nejrychlejšího odvedení dešťové vody stokovou sítí se ustupuje a začíná se uplatňovat princip jejího zadržení nebo alespoň zpomalování jejího odtoku. Každá nová či rekonstruovaná stavba tak musí ze zákona mít na svém pozemku buď vsakovací nebo retenční nádrž s regulací odtoku, případně musí srážkové vody z odvodňovaných ploch využívat pro vlastní provoz.

Geolog, projektant a výběr řešení

Prvním krokem při řešení odvodu dešťové vody je hydrogeologický posudek. Ten stanoví, zda je stavební pozemek vhodný pro zasakování, vodu totiž nelze nechat zasakovat libovolně. Pokud vsakování není možné, lze vodu zadržovat v retenčních boxech a následně ji regulovaně vypouštět do kanalizace.
Na základě hydrogeologického posudku pak projektanti rozhodnou o tom, jaký objem, typ a konstrukci zasakovací nádrže nejlépe použít. Oblíbenou volbou jsou například akumulační boxy Wavin Q-Bic Plus, které jsou vyrobené z čistého polypropylenu, jsou modulární a lze je poskládat do takové velikosti a objemu, který odpovídá požadovaným parametrům. Použít jdou jak k zasakování, tak k retenci dešťové vody, a to i tam, kde je požadováno čištění a revize systému. Srážková voda totiž absorbuje celou řadu nečistot, před kterými je nutné ochránit zdroje podzemní vody. Řešit se to dá zakomponováním filtrační šachty pro zachycení hrubých nečistot, separační šachty, nebo šachty sedimentace písku k odfiltrování nejjemnějších plovoucích a unášených částic. Dešťová voda může také obsahovat různé chemické, ropné nebo jiné nebezpečné látky, k jejichž odstranění pak slouží odlučovače ropných látek.

Akumulační boxy AquaCell a AquaCell Lite jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení


AquaCell pro velké realizace i ekologicky smýšlející soukromníky

Další možnost nabízí nové akumulační boxy AquaCellAquaCell Lite, které jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení. Pro velké realizace, a to i v místech se silnou dopravní zátěží, jsou určeny akumulační boxy AquaCell. Jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. Díky stohovatelné konstrukci nejsou náročné na skladovací prostor a při jejich užití se ušetří i za dopravu: do jednoho kamionu lze naložit až čtyřikrát více kusů než v případě běžných boxů. Tím se výrazně snižují i emise CO2 a zábor místa na staveništi je také mnohem menší. Jednoduchá je také možnost čištění a revize, a to díky svislému přístupu do obousměrného kontrolního kanálu.
Menší alternativou jsou boxy AquaCell Lite, které jsou speciálně navrženy pro zelené plochy bez velkého dopravního zatížení a lze je využít pro malé parkovací plochy a zahrady rodinných domů. Jednotky AquaCell Lite jsou cenově výhodné a snadno se instalují, proto jsou vhodné i pro soukromé investory, kteří chtějí nakládat s dešťovou vodou ekologicky.

Akumulační boxy AquaCell jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti.


Softwarový nástroj pomůže s návrhem

Projektanti pak bezpochyby ocení i jednoduchý softwarový nástroj, který jim umožní snadno a in­­tuitivně realizovat návrhy plastových kanalizačních šachet nebo retenčních i vsakovacích objektů a který jim poskytuje výrobce těchto akumulačních boxů zdarma. Nástroj se jmenuje Espace a kromě samotného návrhu projektantovi ušetří čas při vytváření popisu technického řešení jednotlivých šachet a akumulačních boxů, kompletní technické zprávy, vzorových výkresů a výkresů jednotlivých prvků.