Je to každodenní součástí života všech, kteří chtějí uspět v neustále se vyvíjejícím tržním prostředí. Tato charakteristika se zákonitě promítá i do oboru, nebo lépe řečeno do oblasti moderních forem odvětrávání jak nových, tak i renovovaných stavebních objektů, konkrétně do výstavby nových výrobních nebo provozních prostor, do moderní výstavby bytových objektů a v neposlední řadě do rekonstrukcí panelových (ale nejen panelových) domů.

Firma RAUL větrací systémy s.r.o. je od roku 1998 dodavatelem ventilačních turbín, později zejména hybridních ventilátorů a odbornou montážní firmou těchto zařízení. Zároveň se úspěšně snaží prosadit na českém stavebním trhu české výrobce a jejich výrobky v oblasti moderních ekonomicky efektivních větracích systémů, které využívají přírodní sílu. Za celé uplynulé období dodala na český trh cca 14 000 ventilačních turbín a hybridních ventilátorů firmy H-tech group s.r.o.

Od první vyrobené ventilační turbíny ­řady VV+VIV uplynulo již více jak jedno desetiletí. O využívání nejmodernějších výrobních technologií, materiálů a rozšíření sortimentu ventilačních turbín a zejména hybridních ventilátorů nejlépe svědčí zvýšený zájem o tyto výrobky u projektantů, prodejců a realizačních firem, ale hlavně u koncových odběratelů. V konkurenci zahraničních výrobků určitě české ventilační turbíny obstály a hybridní ventilátory si stále drží přední pozice ve využití na českém stavebním trhu.

Nejvíce se vývoj a hledání nových technologií projevil u hybridních ventilátorů, kde spojení přírodních sil povětří (které je zdarma, ale s proměnným až nulovým výkonem u klasických ventilačních turbín) s využitím 6W elektromotorku (velmi nízké provozní náklady ve spotřebě elektrického proudu), zajistí optimální výkon hybridního ventilátoru. Tento správný směr využití hybridních ventilátorů byl potvrzen i udělením Čestného uznání na 4. ročníku soutěže VÝROBEK ROKU 2009.
S jistou dávkou příjemného pocitu o správnosti našeho postupu s výrobou a montáží hybridních ventilátorů je i zvýšený „zájem“ konkurence, která se v posledním období snaží laické, ale hlavně odborné veřejnosti zdůvodnit, jak je ten hybridní ventilátor špatný. Hybridní ventilátor udržuje tah v hlavním průduchu šachty ventilace a tlakovou charakteristiku odsávání z jednotlivých bytů zajišťují radiální elektrické ventilátorky v jednotlivých bytech. Ty překonávají tlakový přechod náběhového potrubí do hlavního průduchu. Svá „odborná stanoviska“ potvrzují i dodavatelé původních ventilačních turbin, když i oni doporučují pomocné centrální elektrické ventilátorky umístěné pod rotační hlavici, které pomáhají při poklesu proudění vzduchu (tedy obdobu hybridního ventilátoru).

Výrobce hybridních ventilátorů HV přichází v tomto období s dalším vývojem a připravuje variantu, kdy hybridní ventilátor bude spouštěn pomocí tlačítkového spínače, kde současně s časováním délky spuštění hybridního ventilátoru bude samotným uživatelem určen čas a délka intenzivního větrání (doposud řídící jednotka na základě snímače otáček sama řídila četnost větrání). Současně se zvětší intenzita (výkon proudění vzduchu v závislosti na otáčkách hlavice - vyšší nastavené otáčky), rozšíří se typová řada (doposud velikost 14/355, nyní se připravuje 16/400 a 20/500) a zásadně se zvýší množství odsávaného vzduchu po sepnutí elektrického motorku.
Dalším, takřka „revolučním řešením“ je podle našeho názoru hybridní ventilátor doplněný o vestavěnou elektromechanickou klapku. Jedná se o velmi účinné větrací zařízení, které využívá z 2/3 přírodních sil – povětří (pracuje zdarma), kde v případě malého povětří nebo úplného bezvětří zajistí požadované množství odsávaného vzduchu malý elektromotorek (s nízkou spotřebou elektrické energie) a v případě velkého povětří sníží nadměrný výkon elektromechanická klapka, která větrací průduch uzavře. Jedná se o větrací systém s nízkými provozními náklady, velkou a hlavně stabilní účinností, který šetří životní prostředí. A hlavně se jedná o kompaktní výrobek, který na sebe navazuje a dá se skládat – s dovolením za použitý příměr – jako český ­MERKUR. Žádné dodělávky, předělávky a kompromisy.
Při návrhu tohoto účinného větracího zařízení vychází výrobce ze zkušeností firmy RAUL větrací systémy s.r.o., která je exkluzivním prodejcem a odbornou montážní firmou ventilačních turbín a hybridních ventilátorů specializovaných pouze na větrání.

Od roku 2010 spolupracujeme s dalším českým  výrobcem ventilačních turbín, a to s firmou VYTOZ-EKO s.r.o., od kterého používáme velmi účinné „průmyslové ventilační turbíny“ typu 20/500. Tyto ventilační turbíny svým výkonem (až dvojnásobný výkon oproti doposud používaným – při povětří 10 m/s – 2 380 m3/h) umožňují osadit na střechy hal menší počet klasických ventilačních turbín než se používal doposud. Tím se sníží pracnost při montážích, provozní náklady při zhotovení otvorů do střešního pláště, menším počtem děr ve střešním plášti zvýší odolnost proti poškození a nosnosti střechy nebo zatečení do prostor pod hlavicí. Svojí robustností rotační hlavice (oběhové kolo lopatek 640  mm x 370  mm) zajistí velký výkon již od rozběhové rychlosti 1,4  m/s. Jedna ventilační turbína typ 20/500 například nahradí tzv. „zdvojení“ doposud používané u odvětrání šachet panelových domů, kde v součinnosti s elektrickými ventilátorky v bytech zajistí odvětrání hlavního průduchu šachty.

Stále stejný postup konkurenčních firem, které ve svých nabídkách nepředkládají výkonové parametry ventilačních turbín dle metodiky „STANOVENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH A PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ VENTILAČNÍCH TURBÍN POHÁNĚNÝCH SILOU VĚTRU” a ve svých podkladech udávají pouze výkony dle zahraničních náměrů. Přitom stačí, aby vedle těchto výkonů byly i výkony dle výše uvedené metodiky. Nechceme vyvracet tyto výkonové parametry, které jsou naměřeny podle jiných pravidel (dle země původu), ale v ČR je stanovena metodika, která umožňuje odběrateli srovnání výkonů ventilačních turbín od různých výrobců (českých nebo zahraničních) a tím možnost porovnání jejich účinnosti (nebo o to právě jde?). Jsme přesvědčení, že současně se zahraničními náměry se mají předkládat i náměry dle české metodiky. Vždyť nejenom podle výkonů (kde jsme minimálně srovnatelní s konkurencí), ale i ze strany použitých materiálů (např. značkových ložisek SKF), nabízíme velmi kvalitní výrobky od českých výrobců, které v nápaditosti a využití často určují trend větracích zařízení poháněných silou větru v hybridní kombinaci. Je potřeba zamyslet se nad tím, proč vás takto intenzivně přesvědčují o výkonech pouze dle zahraničních předpisů.

Pro závěr tohoto příspěvku a zdůvodnění vhodnosti a efektivnosti hybridních ventilátorů i jejich inovace se nabízí ještě jedna připomínka: Vždyť žijeme a pracujeme v České republice, kde doporučujeme používat kvalitní české výrobky a kde platí naše zákony a předpisy.

RAUL větrací systémy s.r.o.
U Mlýna 15, 664 51 Kobylnice, tel.: 544 212 392
e-mail: l.raul@volny.cz, www.ventilacniturbina.cz