Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Tel.:
251 091 311
Fax:
251 626 070
E-mail:
cerhra@cerhra.cz
WWW:
www.cerhra.cz

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výstavba a rekonstrukce vodohospodářských staveb, a to jak klasickými, tak moderními - bezvýkopovými tech­nologiemi. Dále výstavba a opravy komunikací. V sou­časné době se společnost řadí mezi nejvý­znamnější ve svém oboru svým vybavením i počtem pracovníků.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři