TÓNOVACÍ SYSTÉM COLORLAK proto zahrnuje dvě řady tónovaných výrobků. To umožňuje zákazníkům zvolit si systém podle konkrétních potřeb:
•    DEKOR - dekorativní barvy pro použití zejména ve stavebnictví a pro individuální aplikace.
DEKOR umožňuje tónování malířských interiérových a fasádních barev a omítkovin známých ze sortimentu EKOLAKu a také vybrané syntetické a vodouředitelné barvy a lazury ze sortimentu COLORLAKu. Celkem se jedná o 24 tónovaných výrobků: 5 interiérových a 3 fasádní barvy, 6 tenkovrstvých omítkovin + probarvená penetrace, 4 lazury a 5 syntetických a vodouředitelných barev.
•    PROFI - špičkové nátěrové (rozpouštědlové) hmoty pro průmyslové aplikace. Základní nabídka sestává z 8 nátěrových hmot, kde 5 výrobků je ze skupiny syntetických a epoxidových a 3 jsou 2k PUR.

Odstíny a vzorkovnice
Odstínová škála tónovaných výrobků je v TSCL zásadním způsobem rozšířena zejména u řady DEKOR. Mimo již používané vzorkovnice EXTERIER a INTERIER pro tónování malířských a fasádních barev a omítkovin jsou zde nově nabídky odstínů např. podle vzorkovnic EUROTREND, RAL, NCS a jiných předloh. Základní nabídka nabízí více jak 9000 odstínů a další odstíny jsou přímo vzorovány dle požadavků zákazníků.

Pasty (koloranty)
Pro řady DEKOR i PROFI jsou použity špičkové pasty COLORTREND, které plně vyhovují všem přísným požadavkům evropské legislativy jako např. požadavku na obsah těkavých organických látek (VOC) platných od roku 2010 nebo požadavkům normy EN 71 umožňující tónování výrobků určených pro hračky a přímý styk s potravinami. Použité koloranty zajišťují tónovaným výrobkům obecně vysoké parametry ve všech směrech. To je zejména vysoká stálost a kryvost odstínů, vyšší probarvení, přesnější odstíny a široká nabídka nových odstínů.

Výhody a servis
Při najíždění nového TSCL a při jeho běžném provozu je zajištěna asistence a odborný servis našich pracovníků. Jednotná distribuce bází a pigmentových past z našich centrálních skladů po celé ČR i Slovensku. Široká škála odstínových vzorkovnic a předloh - více jak 9000 odstínů. Nový TSCL je stavebnicový a umožňuje variabilně upravit nebo rozšířit počet a typ tónovacích past. Možnost řady rozšíření a doplnění SW a HW nebo on-line napojení apod.