První částí zakázky bylo přemístění pracoviště PET/CT kliniky nukleární medicíny do nových prostor. Výstavba nové budovy pracoviště hybridní PET/CT kamery je jedním z důležitých kroků při přípravě rekonstrukce budovy Františka Josefa, ve které toto diagnostické pracoviště dosud sídlilo. Ročně pracoviště vyšetří 3 500 pacientů.

Novostavba vyrostla na pozemku před stávající budovou kliniky ve svahovitém pozemku, je nepodsklepený, ze tří stran skrytý pod terénem. Pracoviště využívá radiofarmaka jako kontrastní látky při vyšetřování pacientů. Radiofarmaka jsou sem dovážena v uzavřených odstíněných kontejnerech a použitý materiál je ukládán do chlazeného skladu odpadu, kde po předepsané době pozbude radioaktivity. Kanalizační vody jsou z pracoviště odváděny samostatnou větví kanalizace. Vyšetřovna má speciální ochranu proti RTG záření na stěnách a dveřích, v podlaze a ve stropě.

Objekt má obdélníkový půdorys a z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolit s vnitřními dělícími cihlovými příčkami. V průčelní stěně je pásové okno, ostatní části osvětluje světlovod přes střechu. Hlavními vstupními dveřmi se vstupuje do čekárny a z ní je přístup do dalších prostor (recepce, toalety, včetně bezbariérové, technické prostory, aplikační místnost). V objektu je také šatna personálu, úklidová místnost, denní místnosti s kuchyňskou linkou, pracovny lékařů, pracovna fyzika, sklad, sprchy, ovládací místnost, popisovna a vyšetřovna. Přes filtr se vstupuje do laboratoře. Díky netradičnímu architektonickému řešení a modernímu designu nabízí budova nemocným příjemnější prostředí. Výstavba trvala jen šest měsíců a celkové náklady na stavební část dosáhly 36 mil. Kč bez DPH.

Druhým nově otevřeným objektem je zrekonstruovaná budova T, kde byla původně psychiatrická klinika. Vzniklo nové „centrum pro ženu“, kam byla přestěhována genetická a mamografická pracoviště. Rekonstrukce nezměnila půdorysné ani výškové rozměry budovy.
Jedná se o třípodlažní objekt se suterénem a mansardovou valbovou střechou. Kompletně byl zrekonstruován výtah, v podkroví vznikla strojovna vzduchotechniky a požárního zařízení a také šatny pro zaměstnance ústavu lékařské genetiky. Kvůli změněné dispozici bylo v 1. podzemním podlaží nutné podchytit klenbové stropy. Po podrobnějším průzkumu stavby byly také stropní konstrukce nahrazeny nebo rekonstruovány.

Jednotlivá podlaží objektu byla dispozičně upravena tak, aby vyhovovala novým funkčním požadavkům. Fasáda celého objektu byla opravena zateplovací maltou a její nový nátěr nyní koresponduje s okolními objekty. Stropní konstrukce ve 3. nadzemním podlaží a obvodové zdivo půdní vestavby mají tepelnou izolaci. Objekt má také nová dřevěná okna s izolačními dvojskly a vnitřními žaluziemi. Zcela nové jsou i vstupní a vnitřní dveře. S novými podlahami dostaly rekonstruované prostory také novou hydroizolaci a sanováno bylo vlhké zdivo, a to sanační omítkou a předsazenými odvětranými stěnami. Nové jsou omítky, obklady a nátěry stěn, technologické rozvody. V budově je mimo jiné seminární místnost pro 50 studentů, šatny pro studenty, šatny pro personál, sprchy, toalety, dvě pracoviště mamografu, pracoviště sonografu, popisovna, archiv, vyšetřovny, pracovny lékařů a sester, čekárny, převlékárny, sklady, dětský koutek a recepce.

Objekt byl rekonstruován od ledna do července letošního roku a náklady na stavební část dosáhly 56,8 mil. Kč bez DPH.  Celkové náklady, včetně vybavení u obou budov, přesáhly 120 mil. Kč, z toho Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo přibližně 40 procent, zbývající část uhradila nemocnice z vlastních zdrojů. Zakázku realizoval Závod Pozemní stavitelství akciové společnosti OHL ŽS. „Naše společnost má velké zkušenosti s rekonstrukcí a výstavbou zdravotnických zařízení. Věřím, že s naší prací budou spokojeni také pacienti i zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl,  předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s. je dynamická, multiprofesní firma s téměř šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V roce 2009 vzrostly OHL ŽS, a.s. tržby podle mezinárodních účetních standardů o 4,4% na 12,6 miliardy Kč. Zisk společnosti po zdanění dosáhl 225,29 mil. Kč. V roce 2009 tvořily tržby mimo Českou republiku téměř 22% všech výnosů. Společnost působí například na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Černé hoře, Ázerbájdžánu, Ruské federaci a v Polsku. V současnosti má akciová společnost OHL ŽS dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství a její divize sídlí v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Chomutově.