Technologie 3D laserového skenování nalézá své uplatnění i v oblasti dokumentace budov a kontroly kvality skutečného provedení stavby. Je to moderní, rychlá a především velice přesná metoda generující komplexní prostorová data, která jsou nezbytná k efektivní a kvalitní práci ve všech fázích výstavby.

Měření
Pro kontrolu skutečného stavu výstavby v libovolné fázi je všeobecně nejdůležitější mít přesná, určitá a srozumitelná data. Laserovým skenerem získáme souřadnice tisíců - milionů bodů v nastaveném cm-mm kroku (mračno bodů). Lze zaměřit velmi komplexní (složité) konstrukce, které jsou klasickými metodami nezměřitelné. Na naskenovaném objektu je možné cokoliv vyhodnocovat a to bez dalšího měření v terénu.

Výsledky
Získaná data skutečného stavu zpracujeme a porovnáme s 3D projektem. Přesnost a úplnost vstupních dat zaručuje, že výstupní data kontroly skutečného provedení stavby jsou kvalitní a v jednoduché formě rozdílového modelu.

Úspory
Úspory pro vás plynou z vysoké přesnosti, která je běžně používanými metodami nedostupná, zároveň z rychlosti zpracování a velmi příznivé ceny těchto prací.

Využití dat z laserového skenování vám umožní víc než jen dokumentaci skutečného provedení stavby - můžete svůj projekt v ­Pointools View DEMO prezentovat, otáčet, vytvořit animace pro klienty, použít elektronické tužky, zaměřit a spočítat skutečnosti, které bez laserového měření nejsou možné.

Co pro vás můžeme udělat?
Umíme zaměřit skelet, který je určen pro další montáž fasádního systému s milimetrovou přesností. Následně lze určit například rovinatost, svislost nebo srovnání skutečného stavu s projektem ve 3D. Důležité informace nutné pro montáž fasádního systému a dalších prvků jste dokonce schopni sami určovat při použití softwaru ­Pointools View DEMO, který zdarma obdržíte s technickou zprávou a dalšími smluvenými výstupy.


Další možnosti, kdy využijete data 3D laserového skenování a Pointools jsou:
• Získat okamžitě přesnou kontrolu nad kvalitou již provedených prací
• Posílat výsledky pro předběžnou kontrolu před montáží
• Kontrola, zda skutečnost odpovídá projektu jednoduchými měřícími nástroji
• Přesně dokumentovat nepřístupné objekty
• Vytvářet 3D detaily
• Prezentovat stavbu přesně a srozumitelně
• Usnadnit komunikaci mezi účastníky projektu
• Vyberte si způsob prezentace zaměřeného objektu - animace, průlety, obrázky ve vysokém rozlišení, elektronická tužka…
• Prodávat data dalším účastníkům projektu


PRODUKTIVITA. PŘESNOST. PROFIT.

Jsme připraveni nabídnout Vám odbornou technickou pomoc od samotné přípravy před zahájením Vašeho projektu, přes jeho realizaci až po dohled na jeho konečnou realizaci.

Control System International
Společnost Control System International, s.r.o. se specializuje na komplexní řešení v oblasti sběru a pokročilého zpracování prostorových dat laserovým skenováním. Poskytuje odborné konzultace a speciální práce s vysokou přesností.

Pointools
Společnost Pointools přináší jednoduchý nástroj pro práci s velkými soubory dat mračen měřených bodů. Umožňuje ideální řešení pro prohlížení a jednoduché měření v datech laserového skenování. Pointools podporuje váš výkon, komplexnost a flexibilitu.


Control System International s.r.o.
Papírenská 5, 160 00 Praha 6
tel.: 222 364 526, mobil: 775 787 032,
e-mail: marek@controlsystem.cz, www.controlsystem.cz