MAWIS měl vždy ambici stát se místem pro geoslužby využívající data o zemském povrchu, které pomohou během životních cyklů stavby. Aplikace umí pracovat s geodetickými zaměřeními, daty inženýrských sítí, technickými mapami, pasporty či dalšími mapami jako zdrojem pro analytické činnosti. S touto myšlenkou Hrdličkové spustili několik služeb pro český i zahraniční trh, který využívají správci sítí, stavebníci, obce s kraji, ale také veřejnost.

První a zákazníky nejvyužívanější službou je MawisUtility (dříve UtilityReport), která pomáhá stavebníkům hromadně podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí všem správcům. Rychlé, přehledné a správné vyjádření potřebuje každý stavebník pro získání povolení ke stavbě.

Od roku 2020 přibyla do portfolia portálu nabídka MawisPhoto, webové a mobilní aplikace, která pomáhá rychle a přesně dokumentovat stavby ve 3D pomocí mobilního telefonu. Zároveň slouží jako agendový systém v rámci řízení lidských zdrojů na stavbě a doklad kvalitně odvedené práce.

Poslední novinkou jsou pokročilé analytické nástroje pro práci s geodaty sloučené ve službě ­MawisTools. Jejich funkce ocení hlavně geodeti, projektanti a geoinformatici. Vyhledávání ­dotčených parcel v katastru nemovitostí, půdních bloků z LPIS či hromadné zobrazení vlastníků jsou nyní hlavním tahákem v celkovém balíčku. Navíc si zájemci mohou pořídit demo účet, a tak si knihovnu geomatických nástrojů zdarma vyzkoušet.

A jaké jsou plány do budoucna?
Chceme neustále vylepšovat rozhraní dle požadavků zákazníků a doplňovat nabídku o novinky. Vždyť na složitou proceduru týkající se administrativy a povinností spojených s výstavbou není třeba být sám. I my vidíme budoucnost v automatizaci určitých činností. Proto již nyní hledáme možnosti, jak usnadnit cestu: síťařům, obcím, krajům, stavebníkům, projektantům, architektům a dalším.

Mgr. Lucie Kmochová a Mgr. Lukáš Opat