Téměř 478 milionů korun poputuje v roce 2023 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 300 milionů do vodovodních sítí a 185 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Od roku 2000 investovaly ­SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody téměř sedm miliard korun. Téměř šest miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala více než 12,5 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu majetku.

Ostravský oblastní vodovod a zdroje vody
Nejvýznamnější zahájenou stavbou v oblasti Ostravského oblast­ního vodovodu je modernizace strojně-technologického zařízení a au­to­ma­tizovaného systému řízení Úpravny vody Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku (obrázek vpravo nahoře). Ta jako zdroj surové vody využívá údolní nádrž Morávka na stejnojmenné řece v Beskydech, která aktuálně také prochází rekonstrukcí. Modernizace úpravny bude probíhat několik let a naplánované náklady přesahují 130 milionů korun.
Druhou etapou pokračuje také rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá u Ostravy, která si celkem vyžádá 86 milionů korun. Dokončena bude komplexní sanace vodojemu Baška nad stejnojmennou nádrží na Frýdecko-Místecku.
V oblasti lokálních zdrojů podzemní vody je modernizována stavební a technologická část odkyselovací stanice v Hněvošicích, v Chlebičově byl uveden do provozu nový vrt. Náklady na každou z těchto dvou akcí dosáhnou zhruba pěti milionů korun.
V Odrách se dokončuje výstavba nové úpravny vody a související infrastruktury, což posílí spolehlivost a kapacitu dodávek pitné vody ve městě a umožní jeho další rozvoj s ohledem na možnost připojování nových odběratelů na vodovodní síť. V sousedních Jakubčovicích nad Odrou se dokončuje komplexní modernizace odkyselovací stanice.
Na systém Ostravského oblastního vodovodu byla napojena Lhotka pod Ondřejníkem, která byla do té doby závislá na nestabilním lokálním zdroji.

Vodovodní síť
V oblasti navazujících vodovodních sítí a související infrastruktury jsou sanovány například vodojemy v Jablunkově-Alžbětinkách, Loukách, Vítkově nebo Opavě. Významnou obnovou projde vodovodní infrastruktura například v Malých Hošticích na Opavsku, výměnou prochází přívodní řady skupinového vodovodu Melč na Opavsku, která si celkem vyžádá zhruba 40 milionů korun. Vodovodní řady projdou obměnou například v Bílovci, ve Fulneku, v Novém Jičíně, ve Štramberku na Zauličí nebo v Kopřivnici. Dokončen bude také významný projekt výměny vodovodních řadů za téměř 40 milionů korun v Sedlnicích a Bartošovicích na Novojičínsku.

Kanalizace a čistírny odpadních vod
V oblasti odvádění a čištění odpadních vod prochází rekonstrukcí biologická část a kalové hospodářství v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, která si celkově vyžádá více než 30 mi­lionů korun. Ve stejné obci pod masivem Ondřejníku se pro rok 2024 připravuje rekonstrukce odlehčovacích komor kanalizační sítě za více než 13 milionů korun.

V Albrechticích u Českého Těšína bude za více než 20 milionů korun modernizována technologická a stavební část místní čistírny odpadních vod. Vstupní čerpací stanice bude za více než pět milionů korun rekonstruována v čistírně odpadních vod v Karviné.

Více než 35 milionů korun si vyžádá výstavba kalové koncovky čistírny odpadních vod v Kopřivnici. Zahájena bude také významná rekonstrukce čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku. V provozech čistíren odpadních vod v Paskově, Soběšovicích nebo Lučině se řeší technologie chemického srážení fosforu. V oblasti kanalizačních sítí bude zahájeno několik rekonstrukčních projektů v Opavě, Frenštátu pod Radhoštěm, Štramberku, Třinci, Jablunkově nebo Fulneku. Dvě významné akce rekonstrukce kanalizačních stok se připravují také v Paskově.