Dotace může dosáhnout až 95 % výdajů a významnou výhodou tohoto dotačního programu je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují

- žádost o poskytnutí dotace,
- kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle,
- fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
- kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
- potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště
- a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii Smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

„Jen v Jihomoravském, Olomouckém a Ústeckém kraji bude rozděleno v rámci těchto dotací více než 200 milionů korun. A my jsme připraveni zájemcům o jejich čerpání pomoci nejen s návrhem vhodného řešení, ale i s přípravou potřebných dokumentů, fotodokumentací, a především samotným podáním žádosti o dotaci.“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger, která působí v této oblasti již 13 let.

V nejbližším období očekávají podání žádostí v Moravskoslezském kraji (od 31. července), který svým žadatelům nabízí 7 500 Kč nad rámec standardních 180 000 Kč ze svého rozpočtu a kraje Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký (od 1. srpna 2023). I v ostatních krajích bude příjem žádostí spuštěn v nejbližších mě dvou měsících. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.