A i když se vláda snaží zuby nehty neškrtat v oblasti investic, dá se říci, že současná situace ani v tomto směru moc jistoty stavbařům nedává. Díky vysokým úrokovým sazbám z úvěrů a hypoték se navíc zadrhává segment pozemního stavitelství a zostřuje se konkurenční boj na trhu, na kterém začíná být mnohem více horko. Ukazují to i údaje Českého statistického úřadu, které potvrdily v posledních třech měsících trvalý pokles stavební výroby. V dubnu zrychlil meziroční pokles na 6,4%, když pokleslo jak pozemní, tak i inženýrské stavitelství. Stavební úřady vydaly i o 10,9% méně stavebních povolení, což v číselném vyjádření znamená pokles na 6387. Nejhorší situace je v oblasti bytové výstavby, kde ve srovnání s loňským dubnem bylo zahájeno o 24,6% méně bytů, což znamenalo pokles na 2685. Díky delší setrvačnosti stavebního trhu dokončených bytů v dubnu přibylo o cca 41% na 4264. Stavebnictví nyní i nadále brzdí především drahé úvěry, nedostatek kvalitních zaměstnanců a vysoká inflace propisující se do zvýšených cen materiálů. Věřme proto, že škrty se prostředků na investice zejména v oblasti dopravní infrastruktury dotknou co nejméně.