Mezi tradiční účastníky této výstavy patří již řadu let také renomovaný japonský výrobce stavebních strojů, společnost Komatsu.
Firmou, která zastupuje tuto značku na českém stavebním trhu, je společnost KUHN-Bohemia a.s. S jejím ředitelem, panem Ing. Peterem Gerem, jsme v uplynulém období hovořili jak o účasti firmy Komatsu na tomto stavebním veletrhu, tak také o aktuální situaci v oblasti prodeje stavebních strojů v ČR.

Jaké je současné postavení společnosti ­Komatsu ve světě a jaké je postavení této značky na českém stavebním trhu?

I přes současnou nepříznivou situaci na světových trzích si společnost Komatsu upevnila svoji druhou pozici mezi výrobci stavebních strojů. Společnost rychle reagovala na měnící se situaci na trhu a podařilo se jí snížit skladové zásoby, přizpůsobit výrobní kapacity současným podmínkám a snížit fixní náklady tak, aby i přes obtížné podmínky společnost zůstala zisková.
Situaci na trhu stavebních strojů v České republice nejlépe vystihuje vývoj (pokles) trhu, který činí ve srovnání s rokem 2009 cca 50 %. Společnosti KUHN-Bohemia se podařilo i přes pokles trhu zvýšit svůj podíl na trhu.

V letošním roce se koná výstava Bauma v Mnichově. Jaké novinky zde firma Komatsu představí?

Mottem účasti společnosti Komatsu na výstavě Bauma 2010 (19. - 25. 4.) je:

"Call the Experts to achieve the Lowest Cost of Ownership with Komtrax”

Společnost představí poprvé v Evropě svoji největší novinku - pásové rýpadlo PC200-8 Hybrid, které díky svému revolučnímu řešení přispívá k výraznému snížení nákladů zákazníků. Toto rýpadlo bylo uvedeno úspěšně na trh v Japonsku v červnu 2008. V loňském roce následovalo uvedení na trhy v Číně a v Severní Americe, letos se stroj dostává na evropské trhy. Díky integraci elektrického pohonu otoče se podařilo dosáhnout snížení spotřeby paliva v závislosti na konkrétní aplikaci o 25 - 40 %. K dalším novinkám patří nový model demoličního rýpadla PC290-8 HRD, které doplňuje řadu nabízených rýpadel pro demolice a nový model kolového kompaktního rýpadla PW148-8. Dále bude představeno pásové rýpadlo PC350LC-8 s dlouhým dosahem a dozer D65WX-16 s radlicí PAT. Mezi stroje uváděné na evropský trh, i když nebudou představené na veletrhu Bauma 2010, patří i nová řada grejdrů. První stroj v Evropě bude v krátké době předán zákazníkovi na Slovensku.

V expozici bude prezentován i systém přenosu informací o strojích Komtrax. Tento systém, instalovaný standardně do strojů Komatsu přináší zákazníkovi informace o poloze, stavu, využívání a spotřebě paliva konkrétního stroje, na jejichž základě může zákazník lépe rozhodovat o efektivnějším nasazení svých strojů.

Jakým směrem se ubírá vývoj stavebních strojů Komatsu (nižší spotřeba, lepší ovladatelnost, lepší ergonomické parametry, možnost sledovat stroje, elektronická vybavenost atd.)?

V úvodu odpovědi na vaši otázku bych rád předeslal, že Komatsu je skutečným průkopníkem v inovacích stavebních strojů. Vedle nutnosti plnit emisní předpisy klade společnost Komatsu důraz na zlepšování kvality pracovního prostředí posádek s cílem umožnit posádkám podávat vysoký výkon po celou dobu pracovní směny při zachování vysoké bezpečnosti. V souvislosti s tlakem na snižování nákladů se společnost zaměřuje na dosahování co nejefektivnějšího provozu strojů ať již umožněním volby výkonového režimu s cílem snížení spotřeby paliva nebo i integrací systému Komtrax do strojů. Systém Komtrax umožní zákazníkovi sledovat využití strojů, spotřebu paliva a tak stroje nasazovat co nejefektivněji. Sledovány jsou však také všechny provozní a servisní parametry strojů.

V jakém horizontu se mohou těšit na tyto nové stroje z výstavy Bauma zákazníci v ČR?

Nové stroje se objeví u našich zákazníků okamžitě - potvrzením je například předání nového grejdru Komatsu zákazníkovi na Slovensku v příštím měsíci či předání prvních dozerů D65-16 v tomto měsíci v Čechách. Systém Komtrax je nyní aktivně využíván mnoha našimi zákazníky, v současnosti je v systému v České republice zapojeno 500 strojů Komatsu.

Od loňského roku je cítit určitý pokles stavebních zakázek. Jak se tato situace promítá do prodejů stavebních strojů Komatsu v ČR?

Prodej stavebních strojů Komatsu v ČR se snížil podobně jako celý trh strojů. Přes výrazný pokles trhu se společnosti KUHN-Bohemia podařilo zvýšit svůj podíl na trhu.

O jaké typy strojů z vámi nabízeného sortimentu strojů je nyní největší zájem?

Největší zájem i nadále zůstává o rýpadlo-nakladače Komatsu. Náš široký sortiment samozřejmě disponuje programem, který upokojí jakékoliv nároky zákazníka při realizaci jeho konkrétního stavebního záměru.

Jaké jsou vaše cíle pro nejbližší období?

Nová situace na stavebním trhu nás samozřejmě donutila optimalizovat stav našeho týmu. Jsem přesvědčen o tom, že krize ještě zdaleka není za námi a pokud nás čeká nějaký růst, pak bude jen velmi pozvolný. Běh událostí se tedy z mého pohledu zpomalil, avšak určitě nezastavil. Naše účast na výstavě Bauma toho bude dozajista důkazem. V závěru mi proto dovolte, abych vás touto formou co nejsrdečněji pozval k návštěvě naší expozice na tomto prestižním veletrhu.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek


Kuhn - Bohemia, a.s.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 264, 296 376 372, fax: 251 610 211
e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz, http://www.kuhnbohemia.cz