Největší vliv na naši osobní ekologickou i uhlíkovou stopu má u hal bezesporu způsob vytápění montované haly a dále spotřeba energie (elektrické vybavení hal, osvětlení, spotřeba výrobních linek, ale také způsob ohřevu vody, používání klimatizace). Samotné vytápění se podílí na ekologické stopě cca 50 %. Jak tuto část stopy snížit? Budoucností jsou nízkoenergetické haly, stejně jako je tomu nyní u nízkoenergetických rodinných domů. Jak stavět ekologicky, environmentálně s dlouhodobou životností a s nízkou spotřebou energie vám poradí obchodníci společnosti PROMO HALY s.r.o.

Charakteristickými vlastnostmi nízkoenergetické montované haly jsou:
- Ekologické vytápění s nižším výkonem a využívání obnovitelných zdrojů tepla.
- Úspora energie  včetně řízeného větrání (rekuperace).
- Dobře zateplená celá konstrukce.
- Vlastní výroba obnovitelné energie pomocí fotovoltaických elektráren.
- Zelené střechy a stěny a zeleň v okolí montovaných hal.

Změna způsobu vytápění na ekologické obnovitelné
Pokud máme možnost při výstavbě využít obnovitelné zdroje energie, jako je biomasa, tepelná čerpadla či solární energie, je to nejvhodnější způsob jak snížit uhlíkovou stopu montované haly a zároveň co nejvíce šetřit ekologii naší planety. Při využití těchto obnovitelných zdrojů dokážeme snížit stopu o desítky procent. Velkým a nezbytným pomocníkem pro snížení spotřeby energie je řízená rekuperace. Ta má význam všude tam, kde musí docházet k výměně vzduchu mezi halou či kancelářemi a venkovním prostředím. Typickým příkladem výhodného použití rekuperace jsou svařovny a lakovny. Rekuperace se často používá v kancelářích v propojení s centrální klimatizací.


Úspora energie

Významný vliv na snížení uhlíkové stopy u montovaných hal je snížení spotřeby energie v hale. V posledních letech je samozřejmostí používání LED světel, které mají nízkou spotřebu. Rovněž vydrží při celodenním svícení dle kvality a výkonu mezi 30 000 až 80 000 hodinami, což představuje v nepřetržitých provozech 3,5 – 9 let a ušetří se nemalé množství energie. Výrazným prvkem je také používání moderních strojů ve výrobě s nízkou spotřebou a vysokou efektivitou.

Zateplení montovaných hal
Zásadní vliv na spotřebu při vytápění montované haly mají hodnoty zateplení střechy, stěn a výplní otvorů (okna, vrata, světlíky). Rádi Vám doporučíme nejlepší materiály a výrobky, které splní veškeré požadavky tak, aby montovaná hala splňovala požadavky na nízkoenergetický štítek. Střešní skládané pláště Combi Roof lze vyrobit až do tlouštěk 300 mm, kdy součinitel prostupu tepla (U) se rovná hodnotě 0,123 (W/m2K). U stěnových plášťů lze použít sendvičové panely do tloušťky 200 mm s U = 0,11 (W/m2K). Okna jsou vyrobena v trojsklech s hodnotou U = 0,5 (W/m2K). U vrat lze dosáhnout rovněž výborných hodnot pohybující se okolo U = 0,3 (W/m2K). Nejhůře se zateplují světlíky, které v nízkoenergetických halách nedoporučujeme instalovat.

Vlastní výroba obnovitelné energie
Výrazným pomocníkem při snižování uhlíkové stopy je vlastní výroba energie pomocí fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely doporučujeme umístit na každou střechu montované haly či administrativní budovy. Již  ve stádiu projektu navrhujeme posílit nosnou konstrukci haly a skladbu střešního pláště. Přitížení střechy se pohybuje od 20 do 30 kg/m2 dle použitého typu fotovoltaického panelu. Každá kilowatthodina vyrobená ze slunce pak přispěje k poklesu uhlíkové stopy.

Zelené střechy a zeleň
Mezi nejvýraznější ekologické prvky na montovaných halách patří zelené střechy, které představují výbornou kombinaci ekologie a montované haly. Zelené střechy jsou schopné zabránit odtečení vod při dešti i zpříjemnit klima v horkých měsících, a to jak v interiéru tak v exteriéru hal. Při realizaci montovaných hal tak investorům ve srovnání s běžnou plochou střechou zdaleka nepřináší pouze estetickou hodnotu, ale značné výhody jim nabízí i z čistě funkčního hlediska. Za předpokladu zajištění odtoku vody a dobrého spádování hydroizolace zelené plochy výrazně prodlužují životnost střešní konstrukce i hydroizolace samotné, neboť hydroizolace nepodléhá degradaci, kterou způsobuje UV záření, a celá konstrukce střechy je chráněna před klimatickými změnami i nepřízní počasí, ať už jde o prudké průtrže mračen či krupobití. Dalším výrazným prvkem, který zkvalitňuje klima hlavně v letních měsících, je dostatek zeleně v okolí průmyslových hal jako jsou trávníky, rybníčky a především dostatek stromů, které dokáží snížit teplotu v okolí haly i o několik stupňů, a tím zabrání přehřívání samotné haly.

Společnost PROMO HALY s.r.o. je připravena nabídnout nepřebernou škálu opatření a materiálů, které vás posunou mezi ekologické uživatele montovaných hal s nízkou uhlíkovou stopou. Je to investice, která se časem vrátí nejen v přepočtu na peníze, ale hlavně udrží naši planetu i pro příští generace.