Potvrzují to i slova generálního ředitele společnosti Wienerberger Kamila Jeřábka, který hodnotí nasbíraná data: „Rok 2023 bude pro stavebnictví rokem útlumu a zejména postupné stabilizace. Zmíněná stabilita se projeví především v dostupnosti a rozmanitosti materiálů, v plynulosti zásobování a také v dostatečné kapacitě řemeslníků. Nedostatek vstupních surovin, se kterým se stavební firmy i svépomocníci museli ještě relativně nedávno potýkat, se stane minulostí.”

Jinými slovy, ceny střešních krytin a stavebních materiálů jsou sice vyšší, ale současně jsou také důvodem, proč řemeslníci nemusí mít tolik práce. Spolehlivá firma pro rekonstrukci střechy se díky tomu sežene jednodušeji. Minulostí jsou i nekonečné čekací lhůty na materiál, které ještě nedávno brzdily dokončení mnoha staveb.

A to nejsou zdaleka všechny benefity, které oprava střechy právě v této době přináší. Okamžité odstranění drobných závad znamená ušetřit si starosti v budoucnu. Při čekání na pokles cen totiž mohou závady přerůst v havarijní stav. Dnes by stačilo opravit krytinu, jenže po čase už budou opravu vyžadovat všechny vrstvy střechy, ve vážných případech může dojít i na krov. Náklady se kvůli tomu, i s levnějšími stavebními materiály, mohou vyšplhat mnohem výš, než u dnešní rekonstrukce.

Je nutno připomenout, že střecha je hlavním ochranným štítem domu a její případný špatný stav není tak rizikem jen sám sobě, ale také všem konstrukcím pod ní. Proto by se oprava střechy neměla v žádném případě odkládat. Investicí do rekonstrukce navíc celá nemovitost získává na hodnotě a vložené finance přestávají být ohrožovány inflací.

Aby rekonstrukce střechy byla co nejefektivnější, je vhodné u rozkryté střechy hned provést také její zateplení. Z tohoto pohledu je dokonalým řešením nadkrokevní izolace. Pan Dušan Pěnčík, majitel firmy Ligno Art s.r.o., která se realizacemi nadkrokevních izolací zabývá, k tomu říká: „Sám mám na svém době nadkrokevní izolaci a mohu potvrdit, že je to Mercedes mezi izolacemi. Vata nemůže být nikdy 100% těsná, vždycky bude mít nějaké spáry. Těmito tepelnými mosty pak teplo utíká a všichni víme, jak drahá položka to dneska je.“ Značka Tondach z koncernu ­Wienerberger systém nadkrokevního zateplení nabízí pod označením Tondach iRoof TOP. Díky tomu je možné mít od jednoho dodavatele jak krytinu, tak i zateplení. Odpadají také starosti se sháněním mnoha realizačních firem, na položení krytiny i zateplení stačí pokrývači. A protože veškeré práce probíhají seshora, je přidanou hodnotou i nenarušené podkroví, včetně úspory nákladů na dokončení tohoto interiéru (platí při využití pohledových prvků krovu).

Úspěšní se od těch, kterým se daří méně, liší tím, že dovedou rozeznat příležitosti tam, kde je jiní nevidí. Takovou příležitostí je rekonstrukce střechy v letošním roce.