Jednou z klíčových konstrukcí každé stavby je střecha. Ta je nedílnou součástí obvodového pláště domu či objektu, a pokud je její izolace nedostatečná, dochází ke značným únikům tepla. Důsledkem toho jsou ekonomické ztráty a vyšší náklady na bydlení.

Tepelná izolace šikmých střech - rekonstrukce

Tepelné izolace šikmých střech rodinných domů byly dříve prováděny především na výšku krokví. Ta činila obvykle 160 - 180 mm. V převážné většině případů byla izolace aplikována mezi krokve způsobem vtlačení tepelné izolace na bázi minerální vlny. Tento způsob vyhovoval normám, avšak měl i své slabiny. První z nich jsou samotné krokve. Dřevo, ze kterého jsou vyrobeny, je sice dobrým tepelným izolantem, avšak ani zdaleka v oblasti tepelného odporu nedosahuje výkonnosti tepelných izolací a tvoří tedy tepelné mosty. Další tepelné mosty mohou vzniknout například vlivem nedoléhání tepelné izolace ke krokvi prostým nepřesným nařezáním tepelné izolace. To může vést ke vzniku nepříjemného kondenzátu v konstrukci. Nutné je také říci, že v průběhu let se nároky na tepelné izolace zvýšily a pro docílení pasivního standardu toto řešení již není dostatečné.
Ideální možností pro zajištění soudobých požadavků na vyšší tepelný odpor střešního pláště je výměna dožilé střešní krytiny. V takovém případě je možné přímo na krokve nebo na provedené bednění aplikovat výkonné tvrdé polyuretanové izolace (PIR nadkrokevní izolace). Desky jsou na svém povrchu již opatřeny pojistnou hydroizolační folií, což chrání konstrukci střechy i izolaci samotnou před vlhkostí, která se může dostat pod střešní krytinu táním vysoké vrstvy sněhu na střeše či vlivem silných šikmých srážek. Díky položení nadkrokevní izolace dojde nejen ke zdvojnásobení tepelného odporu konstrukce střechy, ale také k odstranění tepelných mostů způsobených krokvemi. Montáž desek je díky způsobu pokládky pero drážka velmi rychlá a bezpečná. V návaznosti na takovou rekonstrukci je však vhodné počítat také s nutností nové instalace střešních oken, okapů, podhledů a také s navýšením plochy střechy při spotřebě nové střešní krytiny.

Foto: puren GmbHNevšední zážitek z bydlení v podkroví? Nadkrokevní izolace vám to umožní!

Moderní tepelné izolace umožnily dnes již naprosto běžně využívat podkrovní prostory k bydlení. Originální, útulné a velmi osobité je ztvárnění podkroví s přiznáním krokví a dalších částí podstřešní konstrukce v interiéru. Právě takové řešení umožňuje nasazení tepelných izolací nad krokvemi. Další výhodou této koncepce je zvětšení prostoru pod střechou, což ocení zejména lidé vyššího vzrůstu, a mnoho možností úprav podhledů podkroví, ať již se jedná o klasický dřevěný obklad, sádrokarton, osvětlení apod. Zkrátka estetice a s ní i dobrému pocitu z bydlení se zde meze nekladou.