STEELCRETE® je beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, ale také i pro konstrukce z předepjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání.

Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu jako například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. Syntetická vlákna jsou pak v poslední době používána pro zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti požáru. Ocelová vlákna (drátky) se zase uplatňují při zhotovování průmyslových podlah. Vláknobeton je kompo­zitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech. STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány dle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

Zkoušení kvality

STEELCRETE® je drátkobeton, jenž splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc splňuje požadavky dle podnikové normy vydané společností Českomoravský beton, a.s., PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.

STEELCRETE® je zkoušen všemi potřebnými testy jako obyčejný beton dle norem pro zkoušení čerstvého betonu řady ČSN EN 12350 a ztvrdlého betonu řady ČSN EN 12390.
Navíc je testován na pevnost v tahu za ohybu dle postupu uvedeném v PN ČMB 1-2008, který je shodný s postupem uváděným v německé směrnici pro drátkobetony. Důvodem je další rozšíření drátkobetonu ve stavební praxi, pro které je třeba znát i další vlastnost, typickou pro vláknobeton - duktilitu. Tato vlastnost se zjišťuje zkouškou pevnosti betonu v tahu za ohybu. Jedná se o zatěžování čtyřbodovým ohybem, kde je zatěžování řízeno rychlostí průhybu trámce a činí průměrně 0,2 mm/min. Výsledkem je graf závislosti průhybu na velikosti zatěžovací síly před vznikem makrotrhliny a po něm. Z něho jsou pak odvozeny:
- pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku
- pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny
- pevnostní třídy vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny

Tyto hodnoty pak slouží pro statické výpočty jednotlivých konstrukcí.

Výroba a doprava
STEELCRETE® je vyráběn na centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel či jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u obyčejného betonu.

Použití
STEELCRETE® je s výhodou používán na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Další vhodné využití je do podlah skladových hal a objektů s vysokým nárokem na plošné zatížení. Množství drátku na m3 betonové směsi ­STEELCRETE® se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití technologie "bílé vany"), kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce. Je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, a použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Výhody
STEELCRETE® je homogenním materiálem, a proto se díky jeho použitím snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.
Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže "přímo z autodomíchávače" se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Realizace
STEELCRETE®, jak už bylo výše řečeno, je vhodný mimo jiné pro základové desky bez použití klasické výztuže. Příprava základové desky na betonáž je stejná jako při použití klasické betonové směsi a ocelové výztuže.

Podle podkladů společnosti Českomoravský beton, a.s.