„Zatímco zvnějšku vypadají budovy skutečně jako v době před 150 lety, vnitřní prostory jsme záměrně koncipovali v modernějším a univerzálnějším stylu, aby umožnily konání výstav, koncertů či divadelních představení. V rabinátu bude stálá expozice zaměřená na historii židů na Žatecku, v synagoze se budou střídat výtvarné výstavy,“ říká majitel žatecké synagogy Daniel Černý, který nákladnou stavbu za desítky milionů korun zainvestoval částečně z dotace a vlastních prostředků.

Kompletní rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Žatci probíhala pod dohledem památkářů a týkala se především střechy, oken, fasád i interiérů. Nyní již hlavní budovu zdobí vitrážová okna, obnovená sgrafita a na kopulích tři nové pozlacené Davidovy hvězdy. Vnější podobou tak synagoga již odpovídá původní stavbě z 19. století s neobvyklou maurskou architekturou a město Žatec se opět může pyšnit tím, že má po Plzni druhou největší dochovanou synagogu v Čechách.

„Metrostav v posledních letech úspěšně zrekonstruoval spoustu historických budov včetně několika sakrálních objektů. Mohlo by se tedy zdát, že už nás na stavbě nic nepřekvapí, ovšem projekt v Žatci byl natolik ojedinělý, že mu vděčíme za spoustu cenných zkušeností. Jen namátkou zmíním odsolování zdiva stříkanou celulózou, statické zajištění klenby, vypálení piktogramů v zámečnických prvcích či nekonečný boj s dřevomorkou. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci investorovi a všem spolupracovníkům i subdodavatelům,“ říká Petr Ort, oblastní ředitel z Metrostavu.

Největší česká stavební společnost Metrostav má bohaté reference z oblasti rekonstrukcí historických budov. V tomto případě se navíc může opřít i o zkušenosti z oprav, a dokonce i výstavby náboženských staveb. V rámci projektu 10 hvězd například rekonstruovala synagogu v severočeském Úštěku. Nedávno také dokončila stavbu nového kostela na pražském Barrandově.