Aplikace geomříží je rychlá, a navíc díky prodloužení doby mezi údržbou a opravami přispívá ke snížení emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ vyrábí sklo-vláknité geomříže ve východočeské Litomyšli a distribuuje je po celé Evropě i do dalších částí světa. Jedna z nejčerstvějších pokládek nového typu geomříže byla uskutečněna až na vzdálených Faerských ostrovech.

Geomříže na jakýkoliv druh povrchu
Produktová řada ADFORS GlasGrid® nabízí několik typů výztužných geomříží s ochrannou funkcí proti trhlinám. ­Samolepicí geomříže jsou nejlepším řešením pro aplikaci na stávající nebo nový povrch, kompozitní geomříže jsou zase vhodnou alternativou pro frézovaný povrch. U lokálních oprav poškozených částí asfaltových vrstev, jako jsou výmoly, spáry, výkopy a části kolem kanalizačních vpustí, se výztuž s netkanou textilií pokládá obvykle na frézovaný povrch. Kritickým místem pro prostup trhlin jsou podélné a příčné spáry cementobetonových ploch, napojení povrchů u oprav neúnosných krajnic, asfaltové vrstvy vystavené působení trhlin z podkladních vrstev, asfaltové pracovní spáry či poruchy konstrukčních vrstev. Geomříže společnosti SAINT-GOBAIN ­ADFORS CZ splňují požadovanou odolnost proti alkáliím, proto jsou vhodné i na cementobetonové plochy.

GlasGrid® Rapid na urychlení oprav silnic
Speciálním výrobkem, který se v poslední době těší velké pozornosti, je GlasGrid® Rapid, jenž byl vyvinut pro rychlé velkoplošné i lokální opravy trhlin a výtluků ve vozovce. Tento speciální kompozitní výztužný systém se skládá ze sklo-vláknité mříže potažené polymerovým potahem a netkané textilie celoplošně penetrované modifikovaným asfaltem. Asfaltová vrstva je chráněná fólií, na povrchu Rapidu je nanesen písek.
Výrobek Rapid výrazně urychluje rekonstrukce vozovek, protože se díky zabudované samolepicí asfaltové vrstvě nemusí používat spojovací postřik. Rapid zajistí nejen perfektní přilepení k povrchu, ale také požadované spojení vrstev. Toto řešení je zvláště vhodné pro Správy a údržby silnic, kdy si jejich pracovní jednotky samy položí geomříž a nemusí již objednávat realizační firmu na pokládku. Použití Rapidu je jednoduché, po pokládce výztuže na silnici se pouze odvine fólie chránící asfaltovou vrstvu, geomříž se převálcuje a následně zaasfaltuje. Dalším nesporným benefitem je jeho vysoká přilnavost k povrchu zajišťující bezpečnou aplikaci bez nežádoucího zvlnění. Perfektní přilepení a písek na povrchu výztuže eliminují riziko navíjení ­Rapidu na pneumatiky během ­pojíždění stavebních vozů po již položené geomříži.

Přístav Klaksvík na Faerských ostrovech


Rapid se dá používat na všechny povrchy:
- staré/nové asfaltové povrchy,
- staré/nové cementobetonové povrchy,
- frézované povrchy,
- kombinované frézované  a hladké povrchy.

GlasGrid® Rapid na Faerských ostrovech i v České republice
Tento nový výrobek byl, jak už uvádíme v úvodu článku, s úspěchem použit také na Faerských ostrovech, a to při rekonstrukci příjezdové cesty a manipulačních ploch v přístavu Klaksvík. GlasGrid® Rapid zde byl položen na betonový povrch a na něj byla aplikována pěticentimetrová krycí vrstva asfaltu. Tento kompozitní výztužný systém zde zajistil výrazné urychlení rekonstrukce povrchu v přístavu díky aplikaci bez použití spojovacího postřiku. Na stavbě se tak snížil počet technologických procesů a k pokládce bylo potřeba méně pracovníků a mechanizace.
V České republice byl nedávno GlasGrid® Rapid použit k rekonstrukci vozovky v obci Kunčina u Moravské Třebové. Zde se jednalo o lokální pokládku na místa, která jsou nejvíce zatěžovaná. Konkrétně byly vyztuženy krajnice a přepustky, jež jsou nově sanované. Celkem 400 m2 geomříže Rapid bylo položeno během půlhodiny a připraveno k asfaltování. Jednoduchou a rychlou aplikaci bez spojovacího postřiku si pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje Cestmistrovství Moravská Třebová velmi pochvalovali.

Pokládka výztuže GlasGrid® Rapid v přístavu Klaksvík


Ochrana životního prostředí jako priorita SAINT-GOBAIN ADFORS
Výrobce zadal nezávislé švédské společnosti posouzení životního cyklu typické evropské dálnice se dvěma různými schématy obnovy. Studie měla vyhodnotit a kvantifikovat pozitivní dopad samolepicí geomříže GlasGrid® GG na životní prostředí. Konkrétně šlo o srovnání dvou úseků dálnic o délce 1 km za sledované období 30 let. Porovnával se úsek dálnice opravovaný bez použití výztuh do silnice s jiným úsekem dálnice udržovaným s použitím geomříží GlasGrid® GG. Výsledkem studie životního cyklu ověřeného třetí stranou je pozitivní dopad na životní prostředí díky použití výztuží GlasGrid® GG. Geomříže tak sníží díky prodloužení intervalů oprav silničních povrchů celkové emise CO2 o téměř 20 %, což představuje emise 112 zpátečních letů na trase Paříž – New York. A to hovoříme pouze o 1 km dálnice za třicetileté období její životnosti.
Dalším konkrétním příkladem udržitelného řešení je největší projekt ve více než 30leté historii GlasGridu. V roce 2021 společnost ADFORS CZ dodala 540 000 m2 samolepicí geomříže pro sanaci dálničního úseku A1 z Chirpanu do Stara Zagora v Bulharsku. Samolepicí funkce geomříže umožňuje aplikaci bez hřebíků a spojovacího postřiku. To s sebou přináší výhody:
- rychlejší sanaci vozovky (cca o 20 % méně času),
- menší počet pracovníků (cca o 50 % méně),
- výrazné snížení množství spojovacího postřiku (cca o 60 % méně) během stavby.
Tento projekt ve výsledku ušetřil 432 000 kg spojovacího postři­ku a prodloužil trojnásobně životnost dálnice a dobu mezi jednotlivými opravami.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ je společnost zaměřená na výrobu a zpracování skleněných vláken a distribuci široké škály tkanin, včetně výztuh vozovek. ADFORS GlasGrid® prodlužuje životnost vozovky až trojnásobně. Poskytuje také 50% snížení budoucích investičních nákladů, 25% snížení hloubky vyjetých kolejí a 10% zlepšení hydroizolace a odvodnění silnic. Mezi další výhody výrobků GlasGrid® patří snížení dopravních zácp, bezpečnější silnice, rychlá a efektivní instalace, flexibilní dodávky a vysoce kvalitní služby.

Ing. Lucie Janková
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.