Jejich použití zabraňuje prostupu reflexních trhlin na povrch, tím prodlužuje životnost asfaltových vrstev až trojnásobně a snižuje o polovinu náklady na údržbu. Sklo-vláknité mříže chráněné teplotně odolným polymerovým povlakem jsou velmi snadno frézovatelné, plně recyklovatelné a přispívají ke snížení emisí CO2.

Způsob použití výztužných geomříží lze rozdělit dle tří typů aplikace. Velkoplošné opravy, lokální opravy a speciální opravy.
Vhodným výztužným prvkem pro velkoplošné opravy s aplikací na hladký povrch – existující nebo nový povrch – jsou samolepicí geomříže zajišťující rychlou opravu bez aplikace spojovacího postřiku pod mříž. Přitlačením mříže k povrchu dojde k aktivaci lepidla a adhezi. Geokompozity složené z geomříže a netkané textilie jsou vhodnou alternativou pro frézovaný povrch. Pokládají se do čerstvé emulze. Po vyštěpení dojde k potřebnému přilepení k povrchu.

Velkoplošná oprava – dálnice D52 Brno – Vídeň, květen 2020. Strojovou pokládku samolepicí mříže ADFORS GlasGrid GG na hladký povrch provedla firma RK Geofol. Rychlost aplikace 2 000 m²/hod.


SAINT-GOBAIN ADFORS CZ nabízí řešení pro lokální opravy asfaltových vrstev v kritických oblastech výmolů, spár, výkopů a kolem kanalizačních vpustí.  Kompozitní geomříž – záplata – se skládá ze sklovláknité mříže, netkané textilie a tenké vrstvy modifikovaného asfaltu pro dokonalou fixaci na frézovaný povrch. ­ADFORS GlasGrid PG výrazně zkracuje dobu opravy díky aplikaci bez použití spojovacího postřiku. Pro ochranu okolí kanalizačních poklopů je možné použít záplatu prstencového tvaru.

Velkoplošná oprava – Dělnická ulice, Pardubice, červen 2020.Pokládka kompozitní mříže ADFORS GlasGrid CGL manuálním vozíkem na frézovaný povrch provedla firma RK Geofol. Rychlost aplikace 1  000 m²/hod.


Geomříž lze použít také na speciální opravy povrchů překrytých litým asfaltem, kde eliminuje jeho roztékání během procesu tvrdnutí a chrání povrch proti vzniku mikrotrhlin. Výstavba nebo rehabilitace komerčních parkovacích ploch a tramvajových pásů jsou dobrými kandidáty pro aplikaci ADFORS GlasGrid.

Speciální oprava – rehabilitace tramvajových pásů v Moskevské ulici, Praha, září – listopad 2013. ADFORS GlasGrid byl aplikován mezi dvě vrstvy litého asfaltu. Po 7 letech používání je úsek stále bez trhlin (viz spodní fotografie).


Geomříže ADFORS GlasGrid
nacházejí své uplatnění nejen na českém trhu. Výrobce SAINT-GOBAIN ADFORS CZ dodává výztuže do Evropy, Afriky, Austrálie, Asie a na Blízký východ. Aplikovány jsou na silnicích, dálnicích i letištních plochách. Svou oblibu si získaly díky jednoduché bezproblémové aplikaci a vysoké účinnosti v ochraně proti trhlinám. Použití sklovláknitých geomříží je šetrné k životnímu prostředí. Vyrábí se z minerální vstupních materiálů, plně recyklovatelné a díky prodloužení životnosti vozovky výrazně snižují produkci emisí CO2 spojených s údržbou a opravou silnic.