Jedná se o unikátní geomříže, které absorbují napětí, horizontálně jej rozptylují, a tím zpomalují vznik reflexních trhlin a několikanásobně tak prodlužují životnost vozovek a snižují náklady na budoucí opravy a údržbu. Pokládka probíhá ručně či strojně, instalace je rychlá a snadná. Po svém využití je mřížka recyklovatelná.

V posledních letech se setkáváme stále častěji s rychlými lokálními opravami. Jde o běžné utěsnění výtluků a výmolů vysprávkovými asfaltovými směsmi za tepla nebo za studena. Tyto metody oprav jsou krátkodobé a směs se z opravených výtluků velmi brzy znovu vydrolí. Hlavním problémem je průnik vody, jehož důsledkem dochází k uspíšení stárnutí materiálu. Opravy je nutné provádět v kratších časových cyklech. Nyní společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ nabízí řešení na prodloužení životnosti těchto lokálních povrchových oprav. Tento výrobek s jednoduchou aplikací „sloupni a nalep“ je speciálně vyvinutý pro rychlé a účinné povrchové opravy se zabráněním prostupu vody. Prodloužení životnosti oprav výmolů a výtluků výrazně snižuje riziko poškození automobilů a přispívá k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

Utěsnění trhlin


American Road PatchTM je patentovaný produkt americké výroby a společnost SAINT-GOBAIN ADFORS je jeho výhradním prodejcem do distribuční sítě nejen v Čechách, ale i ve světě.

Na první pohled vypadá tento opravný systém jako asfaltový pás pro opravy střech. Jejich složení se však liší. Tato opravná kompozitní záplata American Road PatchTM se skládá z vysoko-pevnostní vyztužené nosné vložky potažené oboustranně vrstvou modifikovaného asfaltu. Svrchní vrstvu asfaltu pokrývá kamenivo malé frakce. Je vyvinuta s povrchovou úpravou odpovídající struktuře běžných asfaltových krytů, čímž je zajištěna dostatečná protismyková a protiskluzová odolnost. Použití na opravovaný asfaltový povrch vytvoří vodu nepropustnou záplatu, a prodlouží tím životnost opravy. Mezi další výhody se řadí snadná aplikace bez použití speciálních strojů a vybavení, odolnost vůči poškození pluhem během zimní údržby a v neposlední řadě možnost opravy bez dopravní uzávěrky silnice. American Road PatchTM je velmi dobře frézovatelný.

Lokální povrchová oprava výmolu s použitím asfaltové směsi a záplaty American Road PatchTM


Využití záplaty je široké a lze ji použít jak na asfaltový, tak na betonový povrch nejen pro opravu výmolů, ale i na utěsnění trhlin a dilatačních nebo pracovních spár, při opravách kolem kanalizačních poklopů, na nepravidelné mostní spáry nebo jako překrytí nevyužitých vodorovných dopravních značení.

Během aplikace American Road PatchTM je nutné dodržovat pokyny pro správnou pokládku, aby došlo k dostatečné adhezi k povrchu. Povrch musí být suchý, bez prachu, mastnot, zbytků nečistot a vydroleného a rozbitého asfaltového materiálu z výtluku. Důležité je vyplnit okolní trhliny tak, aby jimi neprostupovala pod záplatu voda. Pokládka nesmí probíhat za deště, sněhu nebo mrazivého počasí. Pokud se záplata aplikuje v chladném počasí, je potřeba asfaltový povrch nahřát propanovým hořákem, aby se zvýšila účinnost přilepení spodní vrstvy záplaty k povrchu. Záplata je dodávána v rolích o rozměrech 1 x 6,4 m a lze ji velmi jednoduše řezat odlamovacím nožem. Před instalací se ze záplaty odlepí fólie chránící spodní asfaltovou vrstvu, položí se na vyspravené místo a jednoduše, s použitím pěchovadla nebo válce, se přilepí k povrchu. Ihned po pokládce je možné pustit automobilovou dopravu. Ta zajistí dodatečné přitlačení a vtlačení do povrchu vozovky.


Reference

V roce 2015 byl American Road PatchTM aplikován na silnici 21 v St. Louis County ve státě Missouri.
Datum aplikace: jaro 2015
Datum inspekce: 10. 12. 2019
Výsledek: Po 4 letech provozu a teplotního zatížení funguje záplata nad očekávání, bez viditelného poškození sněhovými pluhy.
“Když jsme tento materiál aplikovali, netušili jsme, jak dobře bude fungovat. Teď bychom si přáli mít delší testovací úsek.”

Phil Ruffus, Stavbyvedoucí
Oblast Metro, MoDOT-St. Louis

 Délka životnosti opravy s použitím záplaty American Road PatchTM je závislá zejména na kvalitě pokládky, dále také na dopravním zatížení. Z dlouholeté zkušenosti z praxe můžeme potvrdit, že za ideálních podmínek záplata vydrží až 6 let. Jediné zaznamenané poruchy souvisí s nevhodnou aplikací, tzn. nanášení na mokrý nebo znečištěný povrch, nedostatečné zahřátí povrchu při nízkých venkovních teplotách a instalace na nekompaktní nezhutněný povrch. Tento produkt je velmi snadno aplikovatelný za vyšších teplot. V chladných podmínkách je potřeba opravovaný povrch zahřát propanovým hořákem, ale i tak stále hovoříme o produktu s jednoduchou pokládkou a dlouhodobou účinností.

Jana Kalášková
produktový a komunikační manažer, GlasGrid
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.