Plošné systémy chlazení budov mají řadu výhod
Zásadní vliv na zajištění optimální tepelné pohody v interiéru má v letním období způsob jeho chlazení. V posledních letech se díky tomu dostává stále více do popředí princip plošného chlazení domů a budov. Ten má ve srovnání s běžnou klimatizací řadu výhod. V prvé řadě působí rovnoměrně v celé ploše místnosti a nevyvolává mnohdy velmi nepříjemné místní proudění studeného vzduchu, které nás v kavárnách či zasedacích místnostech kanceláří často nutí sednout si k jinému stolu. Díky tomu, že systém je zabudován ve stropní či stěnové konstrukci, umožňuje následné plné využití interiéru bez omezení, aniž by musel být brán zřetel na umístění vnitřní klimatizační jednotky. Další nespornou výhodou plošných systémů stropního chlazení je to, že jsou bezhlučné a nevyžadují téměř žádnou údržbu.  Odpadá kupříkladu nutné čištění klimatizačních jednotek v místnostech z důvodu usazování prachu a bakterií. Systém plošného chlazení navíc díky svému bezprůvanovému provozu méně víří prach a je tudíž vhodný i pro alergiky. Z důvodu, že systém plošného chlazení pracuje na principu cirkulace chladné vody o teplotě 15-19°C v instalovaném potrubí, je rovnoměrně ochlazována celá konstrukce stropu. Chlad je po té stropem sálavým způsobem předáván do místnosti, což v uživateli vyvolává naprosto přirozený pocit dokonalého tepelného komfortu. A to nejlepší nakonec. Díky jednomu rozvodnému systému lze místnosti v létě nejen chladit, ale v zimě také vytápět.  To je samozřejmě nejen mimořádně účelné, ale významně to snižuje stavební, provozní a energetické náklady.

REHAU – lídr v oblasti plošného vytápění a chlazení
Dlouholetým lídrem v oblasti plošného chlazení a vytápění je německá společnost REHAU. Její systémy se vyznačují osvědčenou kvalitou, vysokou spolehlivostí a promyšlenými montážními postupy, a to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Systémy REHAU pro plošné chlazení a vytápění obsahují veškeré komponenty, které jsou nutné pro realizaci jakkoliv složitého projektu, ať již se jedná o rodinný dům, kancelářský objekt nebo obchodní centrum.  Jejich základ tvoří  trubka RAUTHERM S, PE Xa a násuvné objímky, které trvale utěsní příslušná spojovací místa tak, že v budoucnu není nutné používat žádné revizní šachty. Dále jsou to pak rozdělovače, regulační systémy a řada doplňků, ke kterým patří speciální nářadí či příslušenství.


Systémy stropního chlazení REHAU vyřeší potřeby každé stavby
REHAU nabízí tři základní systémy stropního chlazení a vytápění. Od nich se mohou odvíjet různé další varianty. První variantou je suchý způsob, kde je potrubí RAUTHERM integrováno do stropních desek podhledového systému, dále je to systém určený pod omítku, kde je potrubí RAUTHERM instalováno k vodícím lištám upevněným ke stropní konstrukci, a dále jsou to systémy BTK a oBTK, které jsou určeny k chlazení a temperování železobetonových monolitických konstrukcí.

Stropní chlazení REHAU pro suchou pokládku
Tento systém je tvořen prefabrikovanými sádrokartonovými deskami, do nichž je již integrováno potrubí REHAU. Systém je velmi vhodný pro místnosti s navrženým podhledem, šikmé plochy nebo stavby stavěné suchým způsobem. Osvědčuje se také při realizaci rekonstrukcí či dodatečných instalací v domech či bytech. Sádrokartonové desky jsou vyrobeny přímo ve výrobním závodě. Jejich tloušťka činí 30mm a šířka 1250mm. Dodávány jsou ve čtyřech délkách 500,1000,1500 a 2000mm. Dostupná je i tloušťka 15mm v rozměrech 1000x625 nebo 2000x625mm. Pro zajištění vyšší pevnosti je sádrokarton vyztužen vlákny, aby lépe odolával oslabení v místech, v nichž je osazeno chladící potrubí. Pro dosažení maximálního chladícího výkonu je potrubí RAUTHERM S z PE Xa o rozměru 10,1 x 1,1mm s kyslíkovou bariérou instalováno ve velmi hustém rozestupu 45 mm. Horní strana krycích prvků je již z výroby opatřena polystyrenovou izolací. Desky disponují také předvrtanými otvory pro šrouby tak, aby se předešlo poškození potrubí při upevňování desek ke kovovému nosnému rámu. Volné plochy je možné vyplnit běžně dostupnými sádrokartonovými deskami ve zdvojené šířce.

Podomítkové stropní chlazení
Systém je určen pod omítku. Je upevňován k nosnému stropu. Potrubí RAUTHERM S z PE-Xa o rozměru 10,1 x 1,1 mm s kyslíkovou bariérou je instalováno do vodících lišt upevněných ke stropu v rozestupu od 50 do 150mm podle projektového návrhu a požadavku na výkon. Takto vytvořené chladící registry jsou po následné tlakové zkoušce překryty vrstvou omítky tloušťky 23mm. Postup nanášení omítky je doporučen běžně v technickém listu výrobců omítky. Tento systém byl v minulém roce s úspěchem aplikován při výstavbě Domova důchodců v Praze –Šeberově.


Chlazení či vytápění prostřednictvím betonového jádra
Při uplatnění této technologie chlazení je potrubí RAUTHERM S z PE-Xa o rozměru 14,1 x 1,5mm s kyslíkovou bariérou integrováno přímo do konstrukce betonového stropu. Potrubí je uloženo pod spodní armaturou betonové stropní desky. Rozestup potrubí při pokládce činí 7,5 nebo 15cm v prefabrikovaných modulech oBKT vyrobených přesně dle požadavků konkrétní stavby. Při volné pokládce na stavbě je možný také rozestup 10cm. Systém komfortně pokryje základní potřeby na chlazení, často však pokryje i špičková zatížení (max. chladící výkon 92 W/m2, 15/17/26 C°). Tento systém byl v poslední době s úspěchem uplatněn například při výstavbě víceúčelového objektu s názvem „Drn“ na Národní třídě v Praze.

Výhody temperování betonového jádra
Princip temperování betonového jádra využívá velké akumulační schopnosti masivních betonových stropních konstrukcí. Ty v budově slouží jako neomezený zásobník tepla nebo naopak chladu. To umožňuje udržet vytápění a chlazení budov na relativně velmi nízkých, provozně úsporných teplotách. Zdroje chladu je tak možné dimenzovat na mnohem menší výkon, což přináší další, velmi významné úspory.

Jsou temperovaná betonová jádra budoucností stropního chlazení?
Bezesporu ano. Stropní chlazení s pomocí betonového jádra je nejen velmi efektivní a pro uživatele příjemné, ale také energeticky efektivní a tudíž i udržitelné. Další vývoj v této oblasti proto směřuje k tzv. povrchovému systému betonového jádra – tzv. oBKT, který umožňuje mnohem rychleji reagovat na potřeby uživatelů a zároveň zajišťuje výrazně vyšší výkon. Systém oBKT se umisťuje pod spodní armaturu betonových stropů. Díky integrovaným distančním nožičkám z litého betonu mohou být pak i takto koncipované konstrukce stropů řešeny jako pohledové. Navíc systém oBKT umožňuje využití prostorové regulace díky vysoké flexibilitě výkonu, což dále redukuje či odstraňuje další požadavky na doplňkové systémy chlazení a vytápění budov. Pokud tedy uvažujete o výstavbě rodinného domu nebo bytového či kancelářského souboru, neopomeňte se informovat o možnostech a výhodách plynoucích z instalace plošného stropního chlazení. Odborníci ze společnosti REHAU ČR a REHAU SK Vám s jeho návrhem jistě rádi pomohou.

Ivo Románek