V období od června 2019 do června 2022 získala společnost Metrostav přes 200 veřejných zakázek. Část z nich splňuje kritéria, která umožňují přesně určit, kolik finančních prostředků se podařilo díky soutěži ušetřit. Jen v rámci tohoto vzorku byly nabídky Metrostavu oproti druhým v pořadí v souhrnu levnější téměř o miliardu korun. Z analýzy zbývající části zakázek vyplývá, že dolní hranice celkově uspořené částky převyšuje dvě miliardy korun. Odhady skutečné hodnoty se pak mohou blížit hranici 3 miliard korun.

Výše uvedené tvrzení lze ilustrovat na několika výmluvných příkladech veřejných zakázek, v nichž zvítězil Metrostav. Například bezpečnostní přeliv na Vodním díle Orlík vyjde v porovnání s druhou nejvýhodnější nabídkou na částku nižší o 119 milionů korun. Aktuálně dokončovaná nová tramvajová trať k univerzitnímu kampusu v Brně byla dokonce o 218 milionů levnější v porovnání s nabídkou druhé nejlevnější konkurence. A do třetice můžeme zmínit i modernizaci a intenzifikaci čističky odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou, kterou Metrostav postaví o necelých 68 milionů korun levněji, než byla nabízená cena druhého účastníka výběrového řízení.

„S ohledem na aktuální stavební boom a zvyšující se počet připravených klíčových staveb dopravní infrastruktury lze předpokládat, že v následujících třech letech nabídne trh spíše vyšší objem veřejných zakázek ve stavebnictví. O kolik budou tyto stavby dražší kvůli neúčasti dosavadní české jedničky, to se dozvíme až v roce 2025. Již nyní je však zřejmé, že zdražení se bude pohybovat v řádu miliard, tedy o dva řády výše než pokuta 10 milionů korun, kterou Metrostavu uložil soud,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.