Stavba je zajímavá právě použitím betonů, které jsou vyráběny z recyklovaného kameniva a vznikají na této betonárně. V úvodu našeho setkání se zainteresovanými pracovníky společnosti CEMEX a VCES přímo na stavbě jsme požádali pana Šťastného ze společnosti VCES, zdali by nám mohl místo výstavby i stavbu samotnou více přiblížit. Ten k tomu poznamenává:

„Nyní se nacházíme na stavbě Tesla Pardubice, kde budujeme ve třech etapách revitalizaci brownfieldu. Zdejší bývalý průmyslový areál budeme proměňovat na bytové domy, obchody a také menší rodinné domky. Součástí prací je i vybudování potřebné infrastruktury a inženýrských sítí. V tuto chvíli pracujeme na zakládání stavby, základových konstrukcích a pomalu přecházíme na realizaci svislých konstrukcí podzemního podlaží. Prvořadým úkolem je samozřejmě výstavba suterénu, ve kterém budou ukryta parkovací stání pro budovaný blok C, který tvoří první etapu výstavby a následně bude stavba pokračovat bytovými jednotkami od 1. NP do 5. - 6. NP.“

Dále se pana Šťastného ptáme, jaké jsou největší zajímavosti této stavby…

„Z mého pohledu jsou zde tři hlediska, která stojí bezesporu za zmínku. Prvním je to, že kolegové po demolici veškerý vhodný vytěžený materiál  použili jako zpětný zásyp stavební jámy. Dalším hlediskem je využití recyklovaného kameniva do podkladních betonů pod základové konstrukce, což povede ke snížení ekologické zátěže jak stavby, tak i jejího okolí.  Třetí zajímavostí je využití vibroizolací za účelem odhlučnění blízké železniční dráhy od samotného objektu.“

Beton z recyklovaného kameniva od CEMEXU pomáhá na svět obytnému souboru v Pardubicích


V návaznosti na použití betonu z recyklovaného kameniva na této stavbě se ptáme manažera kontroly kvality společnosti CEMEX pana Petra Dobrého, jak v jejich společnosti tento nápad vznikl. Ten k tomu říká:

„CEMEX jako společnost se zavázala ke snižování dopadů výroby na životní prostředí a tím i uhlíkové stopy. Do roku 2050 chce společnost CEMEX vyvinout čistý beton s nulovými emisemi CO2.  Cement přispívá celosvětově 8 % k celkové uhlíkové stopě. To znamená, že jakékoliv iniciativy, jak snížit uhlíkovou stopu v rámci společnosti CEMEX, jsou vítané. Když se podíváme na skladbu betonu, kde používáme cement, kamenivo, vodu a přísady, nejvyšší uhlíkovou stopu má samozřejmě cement, ale i kamenivo má svou uhlíkovou stopu a v případě, že můžeme využít recyklované kamenivo, uhlíková stopa může být snížena.“

Pana Dobrého se dále ptáme, jak se v tomto ohledu rodila spolupráce se společností VCES...

„Tato zakázka byla pro firmu VCES velmi specifická, a my jsme byli pod relativně velkým časovým tlakem, abychom dokázali vymyslet beton, který by byl použitelný s recyklovaným kamenivem z této stavby. Nevýhodou recyklovaného kameniva z této stavby je, že není certifikováno, tím pádem není použitelné pro betony vyšších pevnostních tříd než C12/15. Tím pádem naší jedinou možností bylo využít tento recyklovaný materiál pro pevnostní třídu C 8/10, která nepodléhá české normě EN206, a toto řešení jsme nabídli našemu zákazníkovi. Proces certifikace by byl velmi dlouhý, mohl by trvat v řádu týdnu a měsíců a zákazník měl zájem tento materiál, který na stavbě rozdrtil a připravil do frakce 4/16, využít co nejdříve. Zvolili jsme proto možnost využít tento beton pouze pro podkladní plochy, což zákazník kvitoval s povděkem a domluvili jsme se, že tato třída je pro ně akceptovatelná ke zhotovení pomocných konstrukcí na stavbě.“

Beton z recyklovaného kameniva od CEMEXU pomáhá na svět obytnému souboru v Pardubicích


O krátké představení činnosti společnosti CEMEX jsme požádali vedoucího obchodních zástupců společnosti pana Jana Vegnera. Ten ihned uvádí přesná data…

„Na český trh vstoupil CEMEX v roce 2005 a stal se ihned jedním z hlavních dodavatelů betonu na našem trhu. V současné době na území ČR CEMEX provozuje jednu cementárnu, jednu mlýnici, technologické centrum, 15 lomů a téměř 70 betonáren.“

Pana Vegnera jsme se také ptáme, jaký sortiment služeb nabízí CEMEX zákazníkům v České republice?

„CEMEX disponuje ucelenou škálou produktů od lehčených betonů, podlahových betonů, až po betony konstrukční. Našim zákazníkům se snažíme vyhovět v každém jejich specifickém požadavku, takže přes naše technologické centrum vyrábíme i speciální betony, takříkajíc „Na míru“.“

Beton z recyklovaného kameniva od CEMEXU pomáhá na svět obytnému souboru v Pardubicích


Jak značka CEMEX vnímá ekologii a udržitelnost výrobních procesů?

Společnost CEMEX dlouhodobě vnímá vliv dopadů výroby na životní prostředí a snaží se o snížení CO2. Kupříkladu tento rok CEMEX přišel na náš trh s novými produkty s obchodním názvem Vertua, které snižují CO2 při jejich výrobě. Je toho dosaženo hlavně snížením podílu slinku, který je hlavní součástí cementu“.

Nemohli jsme se nezeptat, co brání širšímu využití recyklovaného kameniva na našich stavbách. Slova se opět ujímá technolog firmy CEMEX pan Petr Dobrý.

„Dle mého názoru je to kvalita tohoto recyklovaného kameniva. Na našem trhu se pohybuje mnoho výrobců recyklovaného kameniva, ale kvalita tohoto kameniva je velmi variabilní, což je i případ tohoto našeho projektu, kdy kamenivo je poměrně velmi kontaminováno. Tím pádem by bylo velmi obtížné toto kamenivo nechat certifikovat. Proto muselo být použito pouze pro nižší pevnostní třídu. Máme spoustu našich betonáren, kde využíváme recyklované kamenivo od dodavatelů, kteří drtí pouze betonové výrobky. Takovéto kamenivo mají tito výrobci certifikováno a norma nám dovoluje jej využít jako náhradu hrubého kameniva až ve výši 50 % a toto kamenivo používáme pro betony vyšších pevnostních tříd, kupříkladu 25 až 30 MPa jako standardní kamenivo. To dle mého názoru znamená, že na trhu zatím ještě není dostatek kvalitního kameniva, které by bylo takto plně certifikováno“.

Beton z recyklovaného kameniva od CEMEXU pomáhá na svět obytnému souboru v Pardubicích


V závěru našeho setkání jsme se pana Šťastného ze společnosti VCES zeptali, na kdy je plánováno dokončení hrubé stavby objektu C. Ten k tomu krátce poznamenává:

„Náš závod železobetonových konstrukcí by měl ukončit atiky nejvyššího 6. patra objektu „C“ někdy v průběhu února příštího roku.“

A co říci závěrem?

Nám již nezbývá než dodat, že v současné době neustálých extrémních výkyvů počasí i u nás dříve téměř neznámých přírodních jevů, jakým bylo kupříkladu letošní letní tornádo na jihu Moravy, nabývá každý, byť drobný příspěvek k ochraně klimatu, na velkém významu. Je dobře, že na tuto cestu se vydal i největší světový producent betonu, společnost CEMEX.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek