Společnost PÓROBETON Ostrava vyrábí ucelený sortiment zdicích prvků pro hrubou stavbu, zejména pórobeton, který je ekologicky čistý materiál vhodný pro bytovou výstavbu, průmyslové objekty i rekonstrukce. „Situace ve stavebnictví není příznivá, ale my už teď zaznamenáváme růst odbytu. Inovace, která přinese zvýšení kvality a rozšíření sortimentu, je nejlepší cesta, jak obstát na náročném trhu,“ uvedl při slavnostním křtu inovovaných výrobků Mieczyslaw Molenda, místopředseda představenstva společnosti Pórobeton Ostrava a. s.

V závodě v Ostravě – Třebovicích proběhl ve spolupráci se specializovanými firmami rozsáhlý proces obměny strojní technologie a následně úspěšně i zkušební provoz. „Naším cílem bylo podnik posunout k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti. Podařilo se nám dosáhnout u našich produktů snížení objemových hmotností produktů, zvýšení přesnosti a odolnosti zdicích prefabrikátů,“ dodal Richard Berný, ředitel společnosti PÓROBETON Ostrava a. s.
Modernizací prošly všechny výrobní uzly od sofistikovaného uložení surovin, jejich přepravy, dávkování, homogenizace, přes optimalizaci klimatických podmínek ve zracím i stabilizačním ­poli. „Nejnáročnější bylo v poměrně krátkém čase prakticky přebudovat výrobní proces tak, aby na jeho výstupu byly modernizované výrobky ze dvou zcela odlišných hmot – šedého i bílého pórobetonu. Náročný byl také následný proces dolaďování z velké míry robotizovaného systému,“ uvedl ředitel Richard ­Berný. Z ekologického hlediska nutno zmínit i pořízení moderních filtračních systémů a bezpečnější nakládání s výbušnými látkami v rámci plně automatizovaného hliníkového hospodářství. Navíc maltárna, která je již rok součástí výrobního podniku a vyrábí speciálně vyvinutou zdicí maltu, nyní vyrábí i další dva druhy malt speciálního užití.

Nová technologie umožnila navýšit výrobní kapacitu zhruba o třetinu. Díky modernizaci společnost dále zásadní měrou zlepší kvalitu šedého pórobetonu (na bázi popílku) a nově vyrábí také vysoce kvalitní bílý pórobeton (na bázi křemičitého písku). Zda je atraktivnější šedá či naopak bílá verze, o tom vede spotřebitelská veřejnost mnohaleté polemiky. Modernizovaný výrobní závod v Ostravě má v tomto nespornou výhodu. „U nás si zákazník může vybrat z těchto dvou zdravotně nezávadných a kvalitních produktů, které jsme schopni v krátkých lhůtách zájemci poskytnout,“ vysvětluje ředitel Richard Berný. Modernizace nebude mít patrný dopad na cenu pro zákazníky, přestože jsou pro výrobu využívány ty nejkvalitnější suroviny. Více o inovovaném sortimentu výroby naleznete v ceníkových katalozích na stránkách www.porobetonostrava.cz.

 

PÓROBETON Ostrava a. s. je tradičním výrobcem stavebního materiálu z pórobetonu a spojovacího materiálu pro pórobeton. Hlavním trhem je Česká republika, na export jde zhruba 30 % výrobků a to hlavně na Slovensko, do Polska, ale i do Chorvatska a Německa. Společnost sídlí v Ostravě – Třebovicích a zaměstnává zhruba 80 lidí. Od června roku 2012 je jejím 100% vlastníkem Gascontrol, společnost s r. o.

PÓROBETON Ostrava a.s.
Třebovická 5543/36, 722 02 Ostrava-Třebovice
tel.: 596 966 073, 084, 085
email: info@porobetonostrava.cz, www.porobetonostrava.cz