Společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny s. r. o. se zabývá prodejem, servisem a poradenstvím v oblasti pracovních plošin. Na českém trhu pracovních plošin působí více jak 25 let a dodala přes 4 000 pracovních plošin. Firma se od počátku zaměřuje na poskytnutí plného komplexu služeb nutných k bezpečnému provozu pracovních plošin. Vybudovala si velmi silné know-how a stala se respektovanou společností se silným zázemím a profesionálním přístupem. Po úspěšných dodávkách mostních prohlížeček MOOG do společnosti ŘSD přišel na řadu projekt ryze soukromé pronájemní společnosti SICO RENT s. r. o.

Majitel společnosti rozhodl o investici do specializované divize PODMOSTOVKY RENT s. r. o., která nabídne špičková zařízení ke komerčnímu pronájmu. Po zajištění všech příprav projektu proběhla již v loňském roce dodávka prvního stroje MBI 70 na podvozku IVECO DAILY (foto). Aktuálně přichází do provozu největší mostní prohlížečka MBI 140 na čtyřosém podvozku SCANIA a v plánu jsou další jednotky.

Mostní prohlížečky MOOG v ČR k zapůjčení


Divize PODMOSTOVKY RENT s. r. o. nabízí své stroje českým, slovenským, polským, německým a rakouským zákazníkům. Kromě inspekčních lávek pronajímá i specializované pracovní plošiny na automobilovém podvozku a také kloubovo-teleskopické jednotky. Prohlížečky MOOG jsou určeny především pro náročnou práci mostních inženýrů, mostmistrů a dalších profesí. Ti zajišťují pravidelné inspekční kontroly a předepsaná měření mostních konstrukcí (průhyby při zatížení, zjišťování nežádoucích trhlin, atd…).

Vlajkovou lodí flotily je právě model MBI 140. Stroj je vybavený nadstandardním zdvihacím rámem pro překlenutí zvukových bariér do výšky až 4 metry a disponuje jeřábem integrovaným do nástavby, kterým je na lávku možné spouštět materiál o hmotnosti až 600 kg. Inspekční lávka je vybavena zdvihací věží, která pracovníka dostane výše do konstrukce mostu. Vestavěný hydropojezd umožní plynulý pohyb stroje s lávkou umístěnou v pracovní poloze. Nosnost lávky otočné o 180° je až 600 kg. Pro práci mimo zdroj elektrického proudu je prohlížečka vybavena 17,5 kVA generátorem s napětím 230 V. Maximální délka lávky činí 14,6 m a lávka může být spuštěna do hloubky až 9,5 m. Technické řešení samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro konstrukci a provoz vyhrazených zdvihacích zařízení.

Mostní prohlížečky MOOG v ČR k zapůjčení


Dodávka stroje je realizována s podporou financování ČSOB Leasing, a. s. ČSOB Leasing je nejvyhledávanější leasingovou společností mezi českými podnikateli. Nabízí své služby zejména napřímo vlastní pobočkovou sítí, prostřednictvím třetích stran a také přes distribuční sítě mateřské společnosti ČSOB. V rámci své divize Vendor Finance strategicky spolupracuje s klíčovými dodavateli strojů a zařízení na trhu. Mezi takové důležité obchodní partnery právem patří i ROTHLEHNER pracovní plošiny.

„Pro naši společnost se jedná skutečně o výjimečný projekt a vyústění dlouhodobé spolupráce jak s klientem, tak s dodavatelem. Jsme velice rádi, že se můžeme účastnit takového projektu, pomoci naší kompetencí a podpořit jej prostřednictvím našich finančních služeb,“ uvádí Jakub Marek, manažer Vendor Finance ČSOB ­Leasing.
Servisní údržba je zajištěna servisním týmem ROTHLEHNER. Spojení se společností MOOG je pro firmu ROTHLEHNER významným uznáním kvality, kterou firma prosazuje a nabízí na českém a slovenském trhu. Servis ­ROTHLEHNER byl autorizován pro všechny servisní operace na zařízení německého výrobce, a stal se tak oficiálním servisním partnerem i pro další stávající a budoucí nájemce jednotek MOOG. Servisní služba je zajišťována prostřednictvím vozidel vybavených jako montážní dílny či přímo na specializovaných pracovištích v centrále v Praze a na pobočce ve Velkém Újezdě na Moravě.

V budoucnu se bude pronájemní park PODMOSTOVKY RENT s. r. o. dále rozrůstat. Dodání třetího kusu „podmostovky“ na nákladním podvozku MERCEDES BENZ je naplánováno na přelom roku 2021/22.

Další informace najdete na www.podmostovky.cz

Informace o ČSOB Leasing najdete na: www.csobleasing.cz.