Naše společnost ROTHLEHNER se již 30 let zabývá dodávkami, servisem i montážemi pracovních plošin na různé typy podvozků. Jako jedni z mála na českém trhu provádíme vlastní montáž plošin na dvoucestné podvozky nebo na železniční vagony.
V letošním roce jsme navrhli a postavili první model s pracovní výškou 18 m. Jedná se o pracovní plošinu GSR E180TJ která je umístěna na vagonu typu Smmp. První kus byl dodán našemu dlouholetému klientovi společnosti ELEKTROLINE a.s., která nám k vývoji speciálních zařízení pomáhá trvalou a kvalitní zpětnou vazbou.
Pro montáž byl použit repasovaný vagon. Po jeho opravě, kterou zajistil zákazník, bylo v prostorách naší společnosti navrženo, vyrobeno, smontováno a v poslední fázi i schváleno celé zařízení s instalovanou plošinou.
Protože činnosti prováděné ve výškách v okolí železniční koleje mohou být prováděny nejen na rovné koleji, ale i v oblouku, je stroj vybaven speciálním výkyvným rámem (naklápěcím mechanismem), který vyrovná pracovní plošinu před započetím činnosti do základní nulové polohy vůči zemi.
Plošina tedy pracuje vždy v rovině, nezávisle na sklonu vagonu a současně se se sklonem vagonu nemění ani klopný moment výložníku.
Naklápěcí mechanismus je upevněn na dvou otočných čepech, a to v podélné ose vagonu. Nivelace je tedy funkční v příčné ose vagónu, a to v rozsahu 6° na pravou a 6° na levou stranu. Vyrovnávací válce jsou plněny a řízeny vyrovnávací jednotkou vlastní konstrukce ROTHLEHNER typ JJ. Jednotka vyhodnocuje požadavky z hlavního inklinometru a s velkou přesností vydává povely k plnění jednotlivých válců.
Po stranovém vyrovnání výkyvného rámu s plošinou a zahájení práce z koše plošiny je již další nivelace z automatického procesu vyřazena a zablokována. Z bezpečnostních důvodů je tedy automatická nivelace rámu zakázána, pokud je koš mimo transportní pozici.
Naše technické řešení jde v zajištění bezpečného použití ještě dále. Součástí naklápěcího rámu plošiny jsou i prodloužené nosníky až k dosedu pro rameno výložníku. Ty zajistí, že v situaci, kdy bude nutné složit výložník plošiny do transportní polohy i v oblouku, dosedne nejprve výložník plošiny do vidličky dosedu ramene. Prodloužené nosníky zajišťují, že dosed je v kterýkoli moment ve stejné rovině jako celé naklápěcí zařízení s plošinou. I v oblouku je tedy možné snadno plošinu uvést do základní i transportní polohy.
Další technické řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce je možnost výložník plošiny elektronicky zablokovat při otáčení tak, aby v případě potřeby nepřesáhl do prostoru vedlejší koleje.
Nouzové ovládání nutné pro provádění záchranných prací při výpadku hlavního zdroje pohonu je zajištěno pomocí nouzového elektrického čerpadla, nebo v krajním případě časově náročnějším ovládáním ruční nouzovou pumpou.

Práce se soběstačnou plošinou lze provádět v těchto stavech:
- na pevně ustaveném zabrzděném vagonu
Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna v náklonu až do 8° (6+2) a to na vagonu, který je na kolejovém svršku zabrzděn a zajištěn.
-na vagonu, který je připojen k tažnému vozidlu
Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna i při pomalé jízdě vagonu připojeného k tažnému vozidlu. Obsluhovatel nebo obsluhovatelé mohou zůstat při přesunu v koši. Za plynulé rozjezdy a pojezd max. rychlostí 1 km/h odpovídá a pevné spojení s tažným vozidlem zajišťuje pouze vyškolený strojvedoucí.

Zdrojem proudu pro pohon třífázového motoru je naftová elektrocentrála RID startovatelná z dolní ovládací skříně.
Elektrocentrála s vlastní nádrží a startovací baterii má dostatek energie i pro pohon dalších případných zařízení (nářadí, osvětlení, svařování). K tomu slouží dvojzásuvka 230 V v koši a další zásuvky 400 V ve skříni centrály.
Pohyby naklánění plošiny při nivelaci, které by mohly v krajních polohách způsobit úraz stlačením, pohmožděním, nebo rozdrcením, jsou mechanicky chráněny krycími plechy.
Mechanismus vagonu, nástavby i pohonné jednotky včetně olejových náplní je uzpůsoben pro celoroční práci i odstavení ve venkovním prostředí.
Naše společnost realizovala od roku 1993 více jak 650 nástaveb speciálních plošin na různé podvozky a nosiče. Jsme přesvědčeni, že plošina E180TJ na vagonu Smmp je velmi zajímavou technickou novinkou, která si najde řadu zákazníků. Naše technické know-how, konstrukční i výrobní zázemí je připravené řešit další podobné aplikace. V současné době probíhá výroba podobné plošiny, tentokrát s pracovní výškou nad 20 m a nosností 280 kg. Velmi úspěšná pevná montáž výložníkové plošiny s JIB ramenem a výškou 16 m montovaná na vagonu Smmp v roce 1995 je tedy po 25 letech nahrazena řadou dvou nových moderních a výkonných modelů plošin GSR.
Samozřejmostí a současně jedním z hlavních cílů naší společnosti (ne tak na českém trhu v segmentu železnice) je zajištěný servis všech dodaných výrobků. V servisu ROTHLEHNER pracuje aktuálně přes 40 servisních techniků, kteří řeší přes 3 500 zakázek ročně, a to jak v našich dílnách, vlečce nebo přímo na místě u našich zákazníků.

Pro další informace nás prosím kdykoliv kontaktujte.
Marek Tomášek