„Rekonstrukci jsme museli samozřejmě zvládnout za plného provozu. Investor proto požadoval zabezpečit při výměně střešního pláště střechu tak, aby nedošlo k vyplavení budovy, a zajistil maximální komfort pro obyvatele domů. Termíny určené pro provedení výměny střechy byly navíc velmi krátké, a proto dodavatel pro realizaci zvolil pojízdné zastřešení Layher XL Keder,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Jindřich Ťukal, ředitel společnosti ­EVEREST servis s. r. o., která zakázku realizovala.

Společnost působí na českém trhu již od roku 2006 a specializuje se na oblast stavebnictví, zejména pak na servisní činnost dočasných stavebních konstrukcí (DSK). Za dobu svého působení má za sebou stovky úspěšných projektů pro nejnáročnější zákazníky.

Pane řediteli, mohl byste blíže představit vámi provedenou realizaci pomocí provizorního zastřešení Layher Keder XL na jedné z obytných budov na pražském Žižkově?

V Jeseniově ulici jsme se jednalo o panelový dům o půdorysných rozměrech cca 55 m × 15 m. Výška spodní konstrukce lešení byla 30,5 m (15 pater lešení). Spodní konstrukci jsme postavili z rámového fasádního lešení Layher Blitz o šířce 0,73 m a délce polí 3,07 m. Na fasádní lešení jsme následně systémově osadili pojezdové trojúhelníkové nosníky sloužící jako „kolejnice“ pro posun střechy Layher XL Keder. Po celou dobu nasazení provizorního zastřešení bylo postaveno 7 polí po 2,57 m. Vnější rozměry provizorní střechy byly 17,99 × 18,0 m. Celou smontovanou střechu bylo možné pomocí lan po „kolejnici“ posunout do sousední pozice, takže výměna střešního pláště mohla probíhat zcela plynule a bezpečně.

Provizorní zastřešení rekonstruovaného paneláku pomocí plachtové střechy Layher Keder XL


Z čeho je tvořena konstrukce provizorního zastřešení a jakým způsobem odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám?

Nosná konstrukce Layher XL Keder zastřešení je vytvořena ze sedlových hliníkových příhradových vazníků výšky 0,724 m v roztečích 2,57 m. Vazníky jsou zavětrovány v podélném směru diagonálními příhradovými ztužidly. Rozteč ztužidel je 1,0 m, což příznivě přispívá k únosnosti nosníků. Sklon střechy činil 18 stupňů. S ohledem na zatížení sněhem v zimních měsících bylo zapotřebí osadit v patě nosníků táhla. Svislé stěny podél budovy byly zakryty sítěmi, čelní strany střechy zakryty nebyly. Tyto podmínky způsobily značné zatížení konstrukce především při vztlaku větru.
Statický výpočet lešení a zastřešení byl proveden dle ČSN EN 1991-1-4. Dle provedeného výpočtu bylo nutné spodní pás příhradových nosníků zesílit v délce minimálně 4 m od vrcholu lešeňovou trubkou připevněnou otočnými spojkami. Pro maximální bezpečnost konstrukce je stejně jako u všech lešeňových konstrukcí důležité řádné kotvení. Nejvíce namáhané jsou kotvy v místě uložení střechy, tj. v nejvyšším patře lešení. Kotvení pomocí chemických kotev bylo provedeno s maximální precizností. Každý rám bylo navíc zapotřebí zajistit kotvou o únosnosti 15 kN.

Mohl byste nám sdělit své první dojmy a zkušenosti s použitím tohoto typu zastřešení?

Realizace prvních 2 obytných domů s použitím provizorního zastřešení Layher XL Keder proběhly na přelomu let 2016–2017, tj. v období extrémního zatížení větrem a sněhem. Následně bylo provizorní zastřešení opětovně montováno na další obytné domy v rámci shodné zakázky. První zkušenosti s použitím hodnotím velmi pozitivně a jsou pro nás opravdu cenné. Zastřešení bezpečně „přežilo“ zatížení podzimním a zimním větrem i sněhem, a zakázka tak mohla být bez problémů dokončena.

Provizorní zastřešení rekonstruovaného paneláku pomocí plachtové střechy Layher Keder XL


V čem vidíte hlavní benefity pro investory a realizační firmy?

Zastřešení lze montovat bez použití jeřábů „letmo“, což šetří zákazníkovi náklady na zábor a za použití jeřábu. XL Keder zastřešení je konstruováno z hliníkových nosníků a je tudíž relativně lehké a snadnější na montáž. Současně je i dostatečně únosné. Z těchto důvodů ho lze využít i u projektů s větším rozpětím střech, které ­bylo dosud nutné řešit pouze použitím střechy z ocelových nosníků s plechy (tzv. kazetové střechy).
Kromě použití mobilního zastřešení Layher XL Keder nad budovami očekáváme využití i v jiných případech, například pro zastřešení silnic a mostů po dobu sanačních prací, pro různé montážní práce v průmyslových závodech atd.

Rýsují se vám v současné době i další obdobné projekty?

V současné době připravujeme podobnou zakázku v ulici Sokolovská v Praze, kde použijeme opět stejné provizorní plachtové zastřešení. Samozřejmě je tato realizace spojená s navýšením nákladů na celkovou rekonstrukci panelového domu, ale přihlédneme-li k možnému vyplavení bytů v případě silného deště nebo sněhu a jejich následné nákladné rekonstrukci, bezesporu se tato varianta investorům vyplatí.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Realizace střechy: EVEREST servis s. r. o., www.everestservis.cz
Dodavatel střechy: LAVEL MB, s. r. o., www.lavel.cz
Projekt střechy: Ing. Milan Veverka
Statický výpočet: Ing. Ivo Veselý