Pane řediteli, mohl byste nám blíže představit hlavní aktivity vaší firmy?

Hlavním pilířem naší firmy je servisní činnost v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. Specializujeme se na prodej a pronájem kompletního systému lešení (fasádní, prostorové, pojízdné), konstrukce pro reklamní bannery, billboardy a ocelové konstrukce pro pódia a tribuny. Pracujeme se systémy lešení Layher Blitz a Layher Allround, jejichž hlavní předností je snadná a flexibilní montáž. Pro členitější tvary fasády pak používáme trubkové lešení, které nabízí větší variabilitu.
Pro naše zákazníky, mezi které můžeme řadit všechny velké stavební společnosti, zajišťujeme dodávku na klíč. To znamená, že pro ně vytvoříme konkrétní technické řešení, které s nimi dále konzultujeme, následně zajistíme kompletní montáž, demontáž a lešenářské práce resp. dovoz a odvoz materiálu. Velmi důrazně dbáme na bezpečnost práce a čistotu při provádění montáže a demontáže. Naše firma je nastavena tak, aby vyhověla požadavkům velkých stavebních firem a pomohla jim při výstavbě těch největších pozemních staveb, které se u nás budují.
Toto by nebylo možné zajistit bez úzké spolupráce se zastoupením firmy Layher pro Českou republiku, firmou LAVEL MB, s. r. o., které je rovněž nedílnou součástí naši činnosti. Zajišťuje dodávky lešení včetně potřebných dokladů. Zpracovává pro nás složitější projekty lešení. Zřejmě nejvýznamnější pomocí pro naši firmu je půjčovna lešení. Půjčovna lešení LAVEL MB, s. r. o. nám dokáže vždy v období velké poptávky zajistit dostatečné množství lešení. Půjčovna lešení poskytuje nejen zakladní prvky lešení, ale i velkou škálu speciálních dílů, které naši práci značně zefektivní. LAVEL MB ve své půjčovně může nabídnout  i speciální systémy – konstrukce pro dočasné zakrytí budov včetně střech, podpěrné konstrukce, schodišťové systémy, konstrukce pro přemostění (až 30 m!) a jiné.
Lešeňové systémy vyráběné německou firmou Wilhelm ­Layher GmbH a jeho zastoupení pro Českou republiku firmu, LAVEL MB, s. r. o., jsme si jako partnery vybrali z několika důvodů. Výrobce Layher je největší producentem systémových lešení na světě. Vyváží své výrobky do celého světa, na všechny kontinenty. Lešení Layher je vyráběno s maximálním důrazem na kvalitu, bezpečnost a efektivitu montáže. Layher je tradiční výrobcem systémových lešení již více než 50 let a ve svém vývoji je neustále na špici. Své výrobky neustále vyvíjí, zdokonaluje a rozšiřuje možnosti využití. Například je třeba se zmínit o nově vyvinutých systémech podpěrných lešení a systémech pro dočasné zakrytí budov – jedná se o různá stěnová zakrytí a střešní zakrytí včetně mobilních střech. Naše firma například v letošním roce úspěšně využila nový systém mobilního zastřešení XL KEDER na akcích zakrytí panelových domů v ulici Jeseniova a zakrytí vily Bertramka v Praze a připravujeme další projekty…
Dále se zabýváme prodejem, pronájmem, montáží, demontáží a dopravou mobilního oplocení typu HERAS v průhledném i neprůhledném provedení.

Zámek KuksV jakých lokalitách půso­bíte?

Naše aktivity soustředíme především na Prahu a Středočeský kraj. Pokud si ovšem některý za našich partnerů přeje dodat lešení na stavbu v jiné části ČR, jsme schopni mu taktéž vyhovět. Příkladem může být současná nejvyšší budova v ČR – AZ Tower v Brně, zámek KUKS atd.

Jaké stavby, kterých jste se v posledních 10 letech účastnili, byste vyzdvihl?

V průběhu 10 let naší existence jsme se podíleli na výstavbě celé řady staveb různého charakteru, významu i velikosti. Naše lešení bylo k vidění např. při výstavbě již zmíněné nejvyšší budovy v ČR, brněnské AZ Tower, fotbalového stadionu SK Slavia Praha (Eden Aréna) či nejvyššího bytového domu v ČR – Residence Eliška. Velmi zajímavá byla také dodávka fasádního a prostorového lešení pro rekonstrukci Kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí nebo pražského Klementina.

V uplynulé době jste realizovali lešení pro rekonstrukci zastřešení Hlavního nádraží v Praze. Jaký význam přisuzujete této akci? Mohl byste přiblížit, co konkrétně bylo předmětem vaší dodávky?

Dodávka lešení pro rekonstrukci zastřešení budovy Hlavního nádraží v Praze a Fantovy budovy byla jedním z nejvýznamnějších a nejnáročnějších projektů v letech 2015 až 2017 a zároveň je pomyslným vyvrcholením naší spolupráce se společností Metrostav, která byla ve sdružení s firmou PROMINECON generálním dodavatelem rekonstrukce zastřešení pro SŽDC.
Naším úkolem bylo v průběhu této doby namontovat a znovu demontovat celkem cca 330 000 m3 prostorového lešení souběžně s dalšími lešenářskými pracemi, jako jsou fasádní lešení, oplachtování a zastřešení. Pro tento projekt jsme zvolili ideální kombinaci systémového lešení Blitz (rámové lešení) a Allround (modulové lešení) předního německého výrobce ­Layher. Tato kombinace vyhovovala jak celkovému podlouhlému tvaru nádražní haly, tak podmínkám založení v různých výškách, požadavku montáže na předem dané části (pole) i nárokům na zprovoznění (zavěšení trakce) pod lešením. Konstrukci bylo dokonce možné navrhnout tak, aby při určitých modifikacích mohla sloužit jako podpěrná konstrukce pro ocelovou konstrukci haly při jejích opravách.

Kostel sv. MikulášeCo bylo z vašeho pohledu nejsložitější a jaké problémy jste museli vyřešit?

V první řadě jsme si museli poradit s proudovou výstavbou, která vyžadovala nepřetržitou montáž cca 4 000 m3 prostorového lešení ve třech dnech, včetně veškeré manipulace, dopravy a konečných úprav lešení. Těchto cyklů následovalo 12 ihned po sobě, a celkem tak bylo v jedné fázi namontováno téměř 50 000 m3 (cca 300 tun lešení). Následovala ještě náročnější etapa, kdy ve třech dnech probíhala zároveň demontáž i montáž jednoho pole (4 000 m3), pro všech 12 polí.
Hodně specifická byla také doprava samotná, a to jak vnitrostaveništní, tak doprava lešení na stavbu, jelikož jediný možný přístup pro tento objem materiálu byl po dráze. Samotná montáž lešení tak v ideálním případě probíhala přímo z nákladního vagónu. Největší dopravní problém nastal v etapě, kdy probíhaly současně montáže i demontáže a jedna volná kolej pod lešeňovou konstrukcí nebyla schopna tento pohyb materiálu a požadavky ostatních dodavatelů obsáhnout.
Další výzvou byla úprava konstrukce tak, aby mohla sloužit mimo svůj hlavní účel jako nosná podpěrná konstrukce pro ocelovou konstrukci haly. Tento požadavek jsme zvládli a navíc využili potenciál lešeňové konstrukce. Konstrukce musela v jednotlivých polích přenést mimo zatížení užitného a své vlastní hmotnosti také zatížení ocelovou konstrukcí od 2 tun u vaznic v jednotlivých polích, 9 tun u vazby č. 21, až po 18 tun u vazby č. 20.

Chtěl byste k této akci ještě něco dodat?

Rád bych zdůraznil, že se nám podařilo všechna úskalí úspěšně překonat jak díky enormnímu nasazení našich pracovníků při montáži a demontáži tak díky velmi dobré dlouholeté spolupráci s výhradním zástupcem firmy Layher v České republice – firmou LAVEL MB, s. r. o. Poděkování patří také přednímu českému odborníkovi na statiku lešeňových konstrukcí Ing. Svatopluku Vlasákovi.

Vaše společnost nabízí také provizorní zastřešení objektů? Mohl byste vysvětlit, o jakou technologii jde a už jste ji někde použili?

Ve spolupráci se společností Layher nabízíme provizorní zastřešení celých objektů. K zastřešení používáme dvě technologie. Pro největší rozpony a velké stavby používáme plechovou kazetovou střechu Layher. Druhá varianta a novinka na našem trhu, kterou používáme, je lehká posuvná střecha Layher KEDER XL. Tuto střechu je možné montovat bez nutnosti použití jeřábu. Výhodou tohoto provizorního zastřešení je jeho montáž až přímo na střeše a možnost jeho posouvání. Tato technologie byla použita např. při rekonstrukci vily Karla Gotta na Bertramce nebo zastřešení panelových domů v ulici ­Jeseniova.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

EVEREST servis s. r. o.
Malešická 3312, Praha 10
tel.: 274 777 111, 739 456 921
e-mail: info@everestservis.cz
www.everestservis.cz