Řešení nabízí firma ISD-NOE, s.r.o., která se mimo komplexních služeb v oblasti prodeje a pronájmu systémového bednění specializuje právě i na výrobu matric NOEplastpro pohledové povrchy betonů. Matrice NOEplastjsou cestou k estetickému ztvárnění betonových povrchů. Betonové povrchy strukturované matricemi NOEplast oživují stavby proměnami světel a stínů. Optický vjem se navíc mění i v závislosti na světelných poměrech denní doby. Mírná modulace vzniká při nepřímém osvětlení a plochých strukturách. Modulace reliéfních struktur vyrovnává barevné a povrchové nepravidelnosti, které nelze při betonování obecně vyloučit. Rovněž velké plochy pohledového betonu lze při správném použití NOEplastu strukturovat opticky rovnoměrně. Program NOEplastu v každém případě zohledňuje individuální požadavky a široký výběr dezénů nabízí správnou volbu pro každý povrch. Jedná se o polyuretanové matrice, které se vkládají jako šablony do bednění, aby vytvořily nejrůznější povrchové struktury betonových konstrukcí.

Nabídka vzorů zahrnuje více než 110 různých struktur a ornamentů - od imitací dřevěných povrchů s typickým jemným žilkováním, přes štípaný beton až po umělecky propracované reliéfy. Zednické nebo kamenné struktury napodobí NOEplast natolik věrně, že rozdíl je stěží rozeznatelný.
Matrice NOEplast jsou vyráběny pro mnohočetné použití - při šetrném zacházení za použití schválených speciálních separačních prostředků a lepidel distribuovaných firmou ISD-NOE, s.r.o. zvládnou bez problémů 80-100 betonáží (obrátek).

Všestranné použití

Pro odlití specifických matric je k dispozici NOEplast v tekuté formě. S pomocí tekutého NOEplastu lze vyrobit pro vlastní potřebu matrice libovolných tvarů a forem. Uplatnění matric NOEplast je opravdu všestranné. Lze je použít na monolitické stavby i při výrobě prefabrikátů. Elastické vlastnosti matric dovolují bednit i oblé prvky. Důležitou roli hraje také správně zvolená betonová směs, zejména v případě jemnějších motivů, obecně však platí následující požadavky na recepturu: řídká konzistence betonu; kamenivo těžené, nikoliv drcené; důkladné hutnění betonu po vrstvách; dobré utěsnění spár bednění; optimální doba pro odbedňování jsou tři dny. Vhodně zvolená struktura reliéfu matrice NOEplast umožňuje přizpůsobit stavbu okolnímu prostředí a vtisknout každému dílu individuální charakter. K dispozici jsou samozřejmě i letopočty, které jsou v některých případech nedílnou součástí monolitických staveb.

Jedinečné monolitické dílo

Kvalita finálního produktu, v tomto případě betonové konstrukce, je ovlivněna řadou faktorů, především technologickou kázní dodavatele, složením použité betonové směsi a kvalitou bednění. Zodpovědným přístupem všech zúčastněných stran lze vytvořit vysoce kvalitní monolitické dílo s kompaktní betonovou hmotou a při použití matric NOEplast i originálním strukturovaným povrchem, který uskuteční betonovou konstrukci jedinečnou!


ISD - Noe, s.r.o.
Kaštanová 34
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
tel.: 545 563 200
fax: 545 563 261
mobil: 724 735 694
e-mail: info@isd-noe.cz
www.isd-noe.cz