Za dodavatele byla vybrána proto, že technologie FUTTEC umožňuje na rozdíl od standardních metod opravovat poškozenou vozovku také při teplotách pod bodem mrazu. V konkrétním případě této zakázky to bylo při minus jednom stupni (-1 °C).

Navíc v zimním období není možné si objednat horkou balenou opravnou směs z velkovýroby. Technologie FUTTEC však směs dokáže rozehřát s pomocí mobilní mikrovlnné pece na potřebnou technologickou teplotu 135 °C, stejně tak i obrusnou vrstvu,“ vysvětlil Hynek Schmidt, Business Development Manager FUTTEC.

Trvalé bezespáré zacelení děr pomocí mikrovlnného stroje FT 3 nahradilo provizorní opravu výtluků během pětihodinové uzavírky jednoho jízdního pruhu. Ihned poté byl most oboustranně průjezdný.

Společnost FUTTEC získala v rámci projektu organizovaném Sdružením Czechlnno za svou technologii pro opravy povrchů silnic titul Vizionář 2019. Mimo jiné i z toho důvodu, že technika přispívá k bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy. Evropská komise udělila FUTTEC dotaci 1,8 mil. eur na realizaci aktivit vedoucích ke komercionalizaci její patentované inovace. Ta byla vyvinuta ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR.