Prestižní cenu na slavnostním vyhlášení výsledků v sídle Českého báňského úřadu v Praze převzal výrobní ředitel společnosti EUROVIA Kamenolomy Michael Junge.

„Bezpečnosti našich zaměstnanců věnujeme velkou pozornost. Celá Skupina EUROVIA CS, jíž jsme součástí, se zavázala vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na svých pracovištích. Cena „Zlatý Permon“ je tedy určitým zadostiučiněním a zároveň povzbuzením zabývat se touto oblastí ještě intenzivněji,“ uvedl Michael Junge, výrobní ředitel EUROVIA Kamenomoly.

V soutěži, která je organizována již od roku 2002, bodovala EUROVIA Kamenolomy v kategorii III - povrchový lom (pískovny, štěrkovny atd., minimálně 51 zaměstnanců). Cenu vyhlašuje Český báňský úřad ve spolupráci s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky.

V letošním ročníku se soutěžilo v pěti kategoriích: I. kategorie - hlubinný důl (černé uhlí, lignit, uran), II. kategorie - povrchový uhelný lom (hnědé uhlí), III. kategorie - povrchový lom (pískovny, štěrkovny atd., minimálně 51 zaměstnanců), IV. kategorie - podzemní stavitelství včetně těžby nafty (minimálně 51 zaměstnanců) a V. kategorie - organizace s maximálně 50 zaměstnanci.